ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Як Ви вважаєте, з чого починається робочий день комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін? Ми вітаємось. У цьому вітанні все. Ми – колеги, друзі, однодумці.

Наше кредо
Рідну мову вивчаємо, плекаємо, захищаємо, не зраджуємо.

ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання ресурсно зорієнтованих технологій, формування предметних компетентностей, критичного мислення студентів при вивченні гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для активізації навчальної діяльності студентів.
  • Формування високої культури фахового мовлення.
  • Пошук та впровадження нових шляхів, які б спонукали до ґрунтовного вивчення мови та широкого застосування в соціумі.
  • Впровадження технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідної роботи викладачів та студентів.
  • Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегії навчання, направленої на формування компетентної, соціалізованої особистості з визначеною громадянською позицією.

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Соснова Валентина Анатоліївна, викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
Валентина Анатоліївна переконана, що «навчитися чогось можна лише тоді, коли сам це зробиш». Саме ці слова грецького філософа Аристотеля спонукають викладача до постійного творчого пошуку.

Коло науково-педагогічних інтересів

  • Застосування медіа технологій та їх роль у формуванні національно-соціальних компетентностей студентів у процесі вивчення української мови та літератури.
  • Доцільність та стан застосування випереджаючої освіти у медіа-просторі на заняттях та в позаурочній діяльності.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ

Конох М. С. – д-р філос. наук, проф., канд. іст. наук, викладач філософії, історії та культури України.

Лончук Н.В. – заступник директора з виховної роботи, викладач англійської мови, іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Куцевол О.П. – завідувач відділення, омбудсмен, викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Петріщева С.А. – соціальний педагог, викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Харченко С.Є. – викладач філософії, історії України, всесвітньої історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Лавецька О.В. – викладач історії України, всесвітньої історії, основ правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Беркут К.В. – викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Іванова К.С. – викладач географії, соціології, культурології, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Циганок В.О. – викладач основ економічної теорії, історії України, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Козлова О.В. – викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням).

ВИКЛАДАЧІ З ПОГОДИННОЮ ОПЛАТОЮ

Наказний М.О. – професор, д-р пед. наук, академік, викладач основ педагогіки, Відмінник освіти України.

Субочєв І.В. – канд. іст. наук, викладач історії України, громадянської освіти.

МАЄМО ЄДИНУ СТРАТЕГІЮ ДІЙ

Поєднання виховання і навчання в роботі комісії є надзвичайно природним: театралізація літературних творів, зустрічі з цікавими людьми. Домінують людські долі, перше кохання, материнство, родинні традиції. Тут відбувається соціалізація через театралізацію.

Вивчення української мови та літератури, культурології, історії мають на меті, в першу чергу, формування національної свідомості та гідності. На цих заняттях «говорять очі», «говорять почуття».

Великий інтерес викликають інтегровані конференції з філософії, літератури та медицини, іноземної мови, бо асимілюють загальнолюдські цінності. Вони пробуджують справжні почуття. Комусь хочеться повторити дорогу М. Амосова, іншому – Г. Сковороди, багато хто захоплюється образом Сивоока, а всі разом вони збагачуються…

Значну увагу викладачі комісії приділяють духовно-естетичному розвиткові студентів. Співпрацюючи з партнерами – центральною міською бібліотекою імені Т. Г. Шевченка, викладачі комісії регулярно організовують віртуальні подорожі, зустрічі з цікавими людьми. Добре організована робота викладачами гуманітарних та соціально-економічних дисциплін дозволяє комісії гідно представляти медичний коледж на регіональних, обласних, студентських конференціях, олімпіадах.

Комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін привнесла новітні педагогічні технології до практики позааудиторної роботи зі студентами. У напрацюваннях комісії: застосування особистісно зорієнтованих та ресурсно зорієнтованих технологій, впровадження фреймових структур. Найбільш вдалі знахідки представлені під час участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, інтернет-конференціях, фестивалях педагогічних ідей. Викладачі мають друковані роботи. 

Ми – дружні, бо разом працюємо і відпочиваємо. Обмінюємося новинами літератури, інформацією з медіа-простору. Серце і душа налаштовує на індивідуальне бачення проблеми, а оскільки ми разом, – це допомагає відійти від стандартів.

Викладачі соціально-гуманітарних дисциплін приймають першими студентів-новачків. Для того, щоб відчинити двері в медицину, вручити «ключі знань», потрібні надзвичайні зусилля. Для цього і молоді, і досвідчені викладачі постійно вчаться самі: жартують і театралізують свою педагогічну діяльність, щоб стати на місце студента і бути йому зрозумілішим. Так щодня, без перерви. Період адаптації проходить через монологи, діалоги, дебати, висловлювання власної точки зору, уміння уважно слухати, бути милосердним, толерантним.

Серед надбань української та світової літератури – велика кількість медиків-митців слова. Викладачі комісії знайомлять студентів з творчістю Остапа Вишні, С. Руданського, М . Амосова, А. Чехова, М. Булгакова; В. Бурхана, Є. Берліна – письменників-лікарів рідного краю; І. Кушніра – поета-пісняра, який поєднує свою творчість з роботою лікаря-педіатра. Всі вони лікували не тільки словом читачів та пацієнтів, а й надавали медичну допомогу хворим. Серед тих, хто навчатиме основам медицини, досконало знають літературу світу В. О. Вишневський, А.Є.Носар та інші викладачі. І ми усвідомлюємо, що літературні знання потрібні для практичного втілення нашим студентам. Тоді «золоті ключі знань» допоможуть відкрити двері до храму клінічних дисциплін.

Дебют! Циклова комісія на сцені Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки з лірико-драматичною міні-виставою «КРОК-М».

Маємо єдину стратегію дій. І значить – нас чекає успіх!