ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Як Ви вважаєте, з чого починається робочий день комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін? Ми вітаємось. У цьому вітанні все. Ми – колеги, друзі, однодумці.

Наше кредо
Рідну мову вивчаємо, плекаємо, захищаємо, не зраджуємо.

ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання ресурсно зорієнтованих технологій, формування предметних компетентностей, критичного мислення студентів при вивченні гуманітарних та соціально-економічних дисциплін для активізації навчальної діяльності студентів.
  • Формування високої культури фахового мовлення.
  • Пошук та впровадження нових шляхів, які б спонукали до ґрунтовного вивчення мови та широкого застосування в соціумі.
  • Впровадження технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідної роботи викладачів та студентів.
  • Гармонійне поєднання традиційної та інноваційної стратегії навчання, направленої на формування компетентної, соціалізованої особистості з визначеною громадянською позицією.

ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Іванова Кіра Сергіївна, викладач гуманітарних дисциплін.
Кіра Сергіївна переконана, що «навчитися чогось можна лише тоді, коли сам це зробиш». Саме ці слова грецького філософа Аристотеля спонукають викладача до постійного творчого пошуку.

Коло науково-педагогічних інтересів

  • Застосування медіа технологій та їх роль у формуванні національно-соціальних компетентностей студентів у процесі вивчення української мови та літератури.
  • Доцільність та стан застосування випереджаючої освіти у медіа-просторі на заняттях та в позаурочній діяльності.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ

Конох М. С. – д-р філос. наук, проф., канд. іст. наук, викладач філософії, історії та культури України.

Лончук Н.В. – заступник директора з навчальної роботи, викладач англійської мови, іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Соснова В.А. – заступник директора з виховної роботи, викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Куцевол О.П. – завідувач відділення, омбудсмен, викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Петріщева С.А. – соціальний педагог, викладач української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Коваленко Я.В. – практичний психолог, викладач основ психології та міжособового спілкування. 

Харченко С.Є. – викладач філософії, історії України, всесвітньої історії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Лавецька О.В. – викладач історії України, всесвітньої історії, основ правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Беркут К.В. – викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Циганок В.О. – викладач основ економічної теорії, історії України, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Козлова О.В. – викладач іноземної мови, іноземної мови (за професійним спрямуванням).

ВИКЛАДАЧІ З ПОГОДИННОЮ ОПЛАТОЮ

Наказний М.О. – професор, д-р пед. наук, академік, викладач основ педагогіки, Відмінник освіти України.

Субочєв І.В. – канд. іст. наук, викладач історії України, громадянської освіти.

Події та заходи

МАЄМО ЄДИНУ СТРАТЕГІЮ ДІЙ

Поєднання виховання і навчання в роботі комісії є надзвичайно природним: театралізація літературних творів, зустрічі з цікавими людьми. Домінують людські долі, перше кохання, материнство, родинні традиції. Тут відбувається соціалізація через театралізацію.

Вивчення української мови та літератури, культурології, історії мають на меті, в першу чергу, формування національної свідомості та гідності. На цих заняттях «говорять очі», «говорять почуття».

Великий інтерес викликають інтегровані конференції з філософії, літератури та медицини, іноземної мови, бо асимілюють загальнолюдські цінності. Вони пробуджують справжні почуття. Комусь хочеться повторити дорогу М. Амосова, іншому – Г. Сковороди, багато хто захоплюється образом Сивоока, а всі разом вони збагачуються…

Значну увагу викладачі комісії приділяють духовно-естетичному розвиткові студентів. Співпрацюючи з партнерами – центральною міською бібліотекою імені Т. Г. Шевченка, викладачі комісії регулярно організовують віртуальні подорожі, зустрічі з цікавими людьми. Добре організована робота викладачами гуманітарних та соціально-економічних дисциплін дозволяє комісії гідно представляти медичний коледж на регіональних, обласних, студентських конференціях, олімпіадах.

Комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін привнесла новітні педагогічні технології до практики позааудиторної роботи зі студентами. У напрацюваннях комісії: застосування особистісно зорієнтованих та ресурсно зорієнтованих технологій, впровадження фреймових структур. Найбільш вдалі знахідки представлені під час участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, інтернет-конференціях, фестивалях педагогічних ідей. Викладачі мають друковані роботи. 

Ми – дружні, бо разом працюємо і відпочиваємо. Обмінюємося новинами літератури, інформацією з медіа-простору. Серце і душа налаштовує на індивідуальне бачення проблеми, а оскільки ми разом, – це допомагає відійти від стандартів.

Викладачі соціально-гуманітарних дисциплін приймають першими студентів-новачків. Для того, щоб відчинити двері в медицину, вручити «ключі знань», потрібні надзвичайні зусилля. Для цього і молоді, і досвідчені викладачі постійно вчаться самі: жартують і театралізують свою педагогічну діяльність, щоб стати на місце студента і бути йому зрозумілішим. Так щодня, без перерви. Період адаптації проходить через монологи, діалоги, дебати, висловлювання власної точки зору, уміння уважно слухати, бути милосердним, толерантним.

Серед надбань української та світової літератури – велика кількість медиків-митців слова. Викладачі комісії знайомлять студентів з творчістю Остапа Вишні, С. Руданського, М . Амосова, А. Чехова, М. Булгакова; В. Бурхана, Є. Берліна – письменників-лікарів рідного краю; І. Кушніра – поета-пісняра, який поєднує свою творчість з роботою лікаря-педіатра. Всі вони лікували не тільки словом читачів та пацієнтів, а й надавали медичну допомогу хворим. Серед тих, хто навчатиме основам медицини, досконало знають літературу світу В. О. Вишневський, А.Є.Носар та інші викладачі. І ми усвідомлюємо, що літературні знання потрібні для практичного втілення нашим студентам. Тоді «золоті ключі знань» допоможуть відкрити двері до храму клінічних дисциплін.

Дебют! Циклова комісія на сцені Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки з лірико-драматичною міні-виставою «КРОК-М».

Маємо єдину стратегію дій. І значить – нас чекає успіх!