Акредитація


Кадровий склад коледжу

Кадровий склад викладачів, які викладають на ОП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Всі викладачі коледжу (100%) пройшли підвищення кваліфікації, як психолого-педагогічне, так і за фахом.

Презентація Кам’янського медичного коледжу


Акредитаційна експертиза

У період з 25.05.2020 по 27.05.2020  відповідно до наказу №803-Е від 12.05.2020 р. “Про призначення експертної групи” відбудеться акредитаційна експертиза освітньої програми “Сестринська справа” із використанням технічних засобів відеозвязку.

Наказ №803-Е від 12.05.2020 р. “Про призначення експертної групи”

Лист повідомлення щодо проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозвязку

Розклад роботи експертної групи акредитаційної експертизи, із використанням технічних засобів відеозв’язку

Обговорення проекту ОПП

Обговорення проекту ОПП «Сестринська справа»

Зауваження, пропозиції та відгуки на проєкт ОПП «Сестринська справа»

Хронологія (історія) створення освітньо-професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Протоколи  (Історія створення освітньо-професійної програми Сестринська справа перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

ОПП

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Сестринська справа»