Обговорення проекту ОПП

Обговорення проекту ОПП «Сестринська справа»

Зауваження, пропозиції та відгуки на проєкт ОПП «Сестринська справа»

Хронологія (історія) створення освітньо-професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Сестринська справа»