КАДРОВИЙ СКЛАД

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

Наказ №520-Е від 10.03.2021 р. “Про призначення експертної групи”

Програма роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223. Медсестринство комунального закладу вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради

Експертний висновок галузевої експертної ради галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Рішення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Сестринська справа”  223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня 

Вибіркові дисципліни