Анкетування

Анкета оцінювання здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти якості проведення вступної кампанії та системи адаптації до входження в освітнє середовище Кам’янського медичного коледжу

Анкета для роботодавців щодо оцінки якості підготовки випускників Кам’янського медичного коледжу за освітньо-професійною програмою Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкета для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо виявлення рівня задоволеності якістю освітньої програми за кожним освітнім компонентом (дисципліною)

Анкета для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня стосовно дотримання принципів академічної доброчесності

Анкета “Викладач очима студента-бакалавра”

Анкета для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо якості освітньої програми в Кам’янському медичному коледжі

Анкета відповідності організації та умов освітнього процесу очікуванням педагогічних та науково-педагогічних працівників Кам’янського медичного коледжу, які викладають на освітньо-професійній програмі Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анкета для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо виявлення рівня інформованості та наявності механізмів психологічного захисту в разі конфліктних ситуацій у Кам’янському медичному коледжі