Презентація

Комунальний заклад «Кам’янський фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради провадить підготовку фахівців у галузі знань 22 Охорона здоров’я:

за спеціальністю 223 Медсестринство

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на освітньо-професійних програмах:

 • Сестринська справа
 • Лікувальна справа
 • Акушерська справа

за спеціальністю 223 Медсестринство

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на освітньо- професійній програмі

 • Сестринська справа;

за спеціальністю 221 Стоматологія

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на освітньо-професійній програмі

 • Стоматологія ортопедична

Відділення «Стоматологія ортопедична» – єдине в області.
У коледжі запроваджено підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти на освітньо-професійній програмі Сестринська справа.
Для медичних фахівців відкрито відділення післядипломної освіти.
Працюють курси з підготовки до вступу абітурієнтів.

Прийом абітурієнтів навчальний заклад проводить на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів).

Організовано роботу профільних медико-біологічних класів.

Навчальний заклад розпочав свою діяльність 1 жовтня 1931 року як Кам’янський середньо-медичний технікум.

У 1937 році для медичного технікуму було побудовано навчальний корпус по вулиці Медичній, 7, в якому коледж розташований і сьогодні.

За 89 років свого існування навчальний заклад підготував та випустив понад 18 тисяч молодших медичних фахівців.

Коледж очолює Тимченко Тетяна Миколаївна, яка пройшла шлях від викладача до директора.

Робота директора спрямована на розвиток навчального закладу, який дасть змогу бути сучасним у різні етапи розвитку суспільства. Як досвідчений керівник, формує колектив, в якому сплав зрілості, професійної мудрості у союзі з молодими викладачами, за якими майбутнє закладу. Але, передусім, головна риса Тетяни Миколаївни – колосальна відповідальність за кожне прийняте рішення.

Контингент студентів – 1014 осіб.

Кам’янський медичний коледж – це комплекс двох навчальних корпусів, відділення доклінічної практики та гуртожиток.

У корпусі зуботехнічного відділення встановлено автономне опалення.

Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій є актова зала, методичний кабінет, бібліотека та читальні зали.

Коледж успішно пройшов акредитацію, ліцензійну експертизу Міністерства освіти і науки України та моніторингову комісію Міністерства охорони здоров’я України з метою перевірки навчально-методичної діяльності. Висновки комісій – позитивні.

Гордістю навчального закладу є його матеріально-технічна база, яка є однією з кращих в Україні. Це відмітила моніторингова комісія Міністерства охорони здоров’я України.

Адміністрація навчального закладу приділяє значну увагу поповненню  бази сучасними засобами навчання: інтерактивними дошками, тренажерами, фантомами, манекенами, моделями, технічними засобами навчання тощо.

Проведено капітальні та поточні ремонти корпусів та гуртожитку коледжу, відкрито нові тренажерні кабінети, закуплено нові меблі, навчальні посібники, фантоми, тренажери, оргтехніку. Кабінети та лабораторії оснащені сучасним обладнанням.

В коледжі створено необхідні умови для доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Для маломобільних груп населення вхід в будівлю навчального закладу вільний, у наявності є пандуси при сходах. Проведені технічні експертизи та отримані сертифікати.

Іногородніх студентів медичного коледжу забезпечено гуртожитком на 100%.

Лекційні зали, кабінети доклінічної практики, аудиторії, кабінети з усіх дисциплін забезпечені сучасною мультимедійною та комп’ютерною технікою.

У медичному коледжі обладнано комп’ютерні кабінети. Для забезпечення освітнього процесу заклад підключено до мережі Інтернет, доступна мережа Wi-Fi, створена власна веб-сторінка.

У навчальному процесі широко використовуються віртуальні навчальні програми, які розроблені на основі моделей типових патологічних процесів, алгоритмів виконання практичних навичок, алгоритмів надання невідкладної та екстреної медичної допомоги тощо.

Реформування медичної галузі пов’язано з необхідністю підготовки кадрів нової формації. На потребу часу в коледжі впроваджується
симуляційне навчання, перевагами якого є набуття навичок без ризику для пацієнта, необмежена кількість повторів для відпрацювання навичок і ліквідації помилок, об’єктивна оцінка виконання маніпуляцій студентами.

Для покращення підготовки студентів з практичних навичок коледжем закуплені моделі-тренажери по догляду за пацієнтами, виконанню лікувально-діагностичних процедур, веденню пологів і догляду за породіллями, для гінекологічних обстежень, догляду за новонародженими, а також манекени-тренажери з проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих, підлітків і дітей тощо.

Для забезпечення високого рівня практичної підготовки студентів організовано роботу навчально-тренінгових кабінетів.

У Кам’янському медичному коледжі організовано кабінети доклінічної практики, які оснащені всім необхідним сучасним обладнанням та імітують структурні підрозділи закладів охорони здоров’я.

Для проведення всіх видів практики студентів та згідно з наказом департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації за коледжем закріплені 44 бази закладів охорони здоров’я області. Профіль відповідних базових закладів охорони здоров’я дозволяє виконати програми підготовки студентів медичного коледжу відповідно до освітньо-професійних програм.

Кам’янський медичний коледж тісно співпрацює з Управлінням охорони здоров’я Кам’янської міської ради.

Фахівці коледжу ознайомилися з роботою симуляційного центру в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригадою обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для викладачів і студентів випускного курсу проведено майстер-класи з надання серцево-легеневої реанімації при різних станах. Студенти коледжу змогли багаторазово провести непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, інтубацію трахеї, накласти імобілізаційні шини, джгут-турнікет при кровотечах, підготувати пацієнта для транспортування тощо.

Викладачі коледжу переймали передовий досвід у м. Тернопіль – Кременець, де проходили Міжнародні ралі бригад швидкої медичної допомоги, зимовий чемпіонат із застосування симуляційного навчання з надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Брали участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Роль симуляційного навчання у вдосконаленні підготовки і перепідготовки кадрів екстреної медичної допомоги» із залученням міжнародних фахівців.

Кам’янський медичний коледж планує на базі кабінетів з клінічних дисциплін організувати симуляційний центр, який буде включати в свою структуру кабінет для прийому пацієнтів, сестринський пост, процедурний кабінет, палату інтенсивного лікування, реанімаційний блок.

Велику роль в інформаційному забезпеченні навчального процесу відіграє бібліотека коледжу, яка має читальні зали, абонементний відділ і приміщення для книжкового фонду.

Бібліотека передплачує 42 найменування періодичних видань.

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів» нагородила Грамотою Кам’янський   медичний коледж   за активну роботу з популяризації читання та забезпечення навчального процесу новітніми виданнями медичної літератури.

У читальній залі бібліотеки є комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, завдяки чому оперативно виконуються запити користувачів. Звернення до різного виду електронних енциклопедій, довідників та словників дозволяє максимально задовольнити запити студентів та викладачів.

Діяльність викладачів спрямована на виконання основного завдання навчального закладу – підготовку конкурентоспроможних фахівців, які користуються високим попитом на ринку праці.

Рейтинг Кам’янського медичного коледжу зростає. Останні роки за ліцензійним іспитом «КРОК-М», який проводить Центр тестування МОЗ України, медичний коледж має наступні показники.

Показники ліцензійного іспиту «КРОК-М»

РокиОсвітньо-професійна програма
Акушерська справаЛікувальна справаСестринська справа (денна)Сестринська справа (вечірня)
201492,386,590,1
201585,395,796,1
201691,993,894,999,8
201788,396,195,486,3
201891,296,894,598,0
201997,894,892,694,8
202089,895,5

Викладачі коледжу виступили:

 • перед слухачами ФПК у м. Київ з досвідом роботи по впровадженню моделі медсестринської освіти. Проведені науково-методичні конференції для старших і головних медичних сестер закладів охорони здоров’я міста з означеної вище проблеми;
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна діяльність вищих навчальних закладів області щодо формування відповідального батьківства студентської молоді», матеріали якої внесені до регіональної збірки кращих напрацювань викладачів медичних коледжів.

Коледж співпрацює із загальноосвітніми закладами та закладами вищої освіти над реалізацією міського проекту «Педагогічна майстерня впровадження здоров’язбережувальних технологій в екологічному освітньому просторі Кам’янського регіону».

Відділення «Стоматологія ортопедична» відкрите у 1976 році, єдине в області готує зубних техніків.

Сучасна стоматологія швидко вдосконалюється завдяки впровадженню новітніх технологій. Саме тому в навчальні програми включені розділи: «Сучасне протезування еластичними металокерамічними конструкціями», «Прогресивні методи лиття», «Вдосконалені методи моделювання».

Основна частина навчального процесу – практичні заняття, на яких опановується майбутня професія.

Зуботехнічні лабораторії – одні з кращих в Україні та обладнані за сучасними стандартами. Серед обладнання – якісно нові пристрої та апарати, які реально наближають навчання студентів до майбутньої практичної роботи, а саме:

 • термопрес для виготовлення гнучких протезів «Дефлекс»;
 • керамічна піч для виготовлення протезів з керамічним покриттям «Аверон»;
 • пневмополімерізатор «Аверон»;
 • піскоструминний апарат для обробки каркасу після лиття;
 • тример для обробки моделей;
 • вакуумний змішувач для гіпсу, формувальних та пакувальних мас;
 • портативні мікромотори;
 • електрошпателі тощо.

Робоче місце студента відповідає стандартам навчання, вимогам техніки безпеки.

Результативною і постійною є співпраця викладачів відділення з практичними базами стоматології м. Кам’янське та області.

Проводяться екскурсії до провідних стоматологічних центрів «Medical Dental Group».

Плідною є співпраця з лабораторіями обласної стоматологічної поліклініки та з кафедрою стоматології Дніпропетровської державної медичної академії.

Викладачі вдосконалюють свою професійну майстерність. Так, у Німеччині на Міжнародному симпозіумі викладачів зуботехнічних дисциплін відвідала майстер-клас С.В. Чернова. Навчання в Києві щодо використання обладнання з виготовлення термопластичних протезів успішно опанували Ю.А. Томаш та І.І. Гальченко.

Зростання рівня професійної майстерності педагогів сприяє конкурентоспроможності навчального закладу, підвищенню якості освіти.

Багато випускників закладу стали діячами освіти і науки, керівниками закладів охорони здоров’я, структурних підрозділів, послами, завідувачами кафедр тощо.

За вагомий внесок в розвиток охорони здоров’я випускникам коледжу присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здоров’я».

Студенти Кам’янського медичного коледжу щорічно беруть участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності, де посідають призові місця, що свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

На Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності студентів закладів вищої медичної освіти за освітньою програмою «Сестринська справа» випускниця навчального закладу Суп А. посіла І місце.

На Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності студентів за освітньою програмою «Стоматологія ортопедична» студенти Чубун М., Халецька Н., Перерва А., Швачка С. та Вальчук С. посіли призові місця. Переможцями V, VI Всеукраїнського конкурсу стали Чернов М. та Гребінник Г.

Педагогічний колектив коледжу пишається досягненнями випускниць Білої О., Снітько Н., Астровської К., Суп А., Будак В., які посіли І місце на обласних та Всеукраїнських конкурсах «Краща медична сестра».

На Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих вчених за участю 15 країн світу у м. Тернопіль студенти Садовська Н., Дем’янець О. та Романовський А. стали переможцями.

Випускники закладу вносять гідний вклад у розвиток медицини та медичного обслуговування населення.

Тихан Тамара Іванівна – головна медична сестра КНП КМР «ЦПМСД №3», міський позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я міської ради по роботі з середнім медичним персоналом, член Координаційної Ради молодших спеціалістів з медичною освітою Дніпропетровської області.

Моісєєва Юлія Андріївна – головна медична сестра КНП «Міська клінічна лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради, експерт департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації за напрямком «Сестринська справа».

Каленик Наталія Олександрівна – заступник головного лікаря з медсестринства, член асоціації медичних сестер Дніпропетровської області та ін.

Випускниця навчального закладу Демченко Тетяна, старша медсестра анестезіологічної служби обласної лікарні ім. Мечнікова, отримала звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» за надання екстреної допомоги бійцям, пораненим в АТО. Нагороду вона отримала з рук Президента України.

Випускник відділення «Стоматологія ортопедична» Каяліді Олександр здобув деклараційний патент міжнародного зразку на модель «Замковий фіксатор знімного протезу».

У стінах медичного коледжу студенти не тільки отримують глибокі професійні знання, а й вчаться гуманності, милосердю, вмінню співпереживати. Беруть активну участь у громадському житті та позанавчальній роботі, є учасниками волонтерського руху, доброчинних акцій та соціальних проектів.

Педагогічним колективом коледжупроведено цілу низку обласних і міських соціальних проектів і тренінгів із залученням телебачення, ключовим меседжем яких став зв’язок із громадською думкою, інформація про стан справ у медичному коледжі, формування довіри до медицини, підвищення рівня медично-профілактичної освіченості жителів міста, зростання рейтингу медичної професії.

Історія коледжу відображена і у фільмах, створених творчою групою. Серед них: «Правильний вибір», «Професія – медична сестра», «Навчання на випередження», поблокова презентація спеціальностей, які опановують у коледжі, до прикладу, «Швидкість, що випереджає час біди» (Лікувальна справа). Маємо декілька візиток-реклам навчального закладу, які підготували та презентують студенти.

Найбільш вдалими, розгалуженими, дотичними майже до всіх сфер діяльності міста й області стали проекти:

 • «Життя під захистом любові і знань» щодо проблем ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей – для учнівської молоді шкіл, студентів закладів вищої освіти міста;

 • «Вічні джерела милосердя» з буклетом-подарунком «Портрет в інтер’єрі сучасної медицини»;
 • «Туберкульоз виліковний» із проведенням соціального дослідження серед мешканців міста (із залученням телебачення) з питань їх обізнаності щодо проблеми туберкульозу;

 • «Стоп – гіпертонія!» з проведенням широкої кампанії виміру артеріального тиску широким верствам населення міста в місцях найбільшого скупчення людей, надання їм рекомендацій та узагальненню отриманих результатів;
 • «Не дай СНІДу шанс»;
 • «Життя без меж»;
 • «Світ єдиний у бажанні миру»;
 • «Відповідальне батьківство».

Викладачами та студентами коледжу проводиться просвітницька робота
з метою підвищення загального рівня медико-санітарних знань серед широких верств населення:

 • курси з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях для педагогічних та непедагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • практичні тренінги із надання само- та взаємодопомоги при нещасних випадках для школярів та студентів із 29 навчальних закладів міста;
 • тренінги з питань надання першої домедичної допомоги постраждалим при станах, що виникають в екстремальних ситуаціях для старшокласників 39 загальноосвітніх шкіл міста. До цієї кампанії було залучено 5 бригад викладачів;
 • «День професійного самовизначення», де було проведено тренінги
  з хірургії, терапії, педіатрії, стоматології ортопедичної;
 • практичні тренінги з надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах для студентів немедичних навчальних закладів міста;
 • практичні тренінги у міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з оволодіння навичками першої домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях для багатодітних сімей.

Для тренінгових занять підготовлені мультимедійні супроводи.

На відділенні підвищення кваліфікації коледжу до програми перепідготовки середніх медичних працівників міста та регіону розроблені та включені питання надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях.

Колектив коледжу є організатором участі майбутніх фельдшерів
у військово-медичних тренуваннях на базі міської станції швидкої медичної допомоги.

Студентам освітньої програми «Лікувальна справа» за участь у VII обласному конкурсі бригад екстреної медичної допомоги оголошено подяку від адміністрації комунального закладу «Кам’янська станція швидкої медичної допомоги» Дніпропетровської обласної ради».

Викладачі коледжу докладають багато зусиль для реалізації виховної роботи у формі:

 

волонтерської діяльності:

 • за організацію активної та плідної роботи волонтерського загону «Милосердя» студент Пікінер Євген став лауреатом конкурсу «Студент року Дніпропетровщини»;

 

 

 

 • студентка Малиновська Руслана надала невідкладну допомогу потопаючому, чим врятувала йому життя, за що її було нагороджено Почесною грамотою міського управління з питань надзвичайних ситуацій;

 

 

 

доброчинних акцій:
 • студенти коледжу постійно піклуються про дітей-сиріт і вихованців НВК «Гармонія» та КЗ «Кам’янський спеціалізований будинок дитини» Дніпропетровської обласної ради»;
 • допомоги самотнім людям тощо.

За останній час викладачами коледжу підготовлено та проведено:

 • обласну науково-практичну конференцію зі стоматології ортопедичної «Тотальне протезування від А до Я. Погляд лікаря та зубного техніка», яка відбулася на базі коледжу за участю провідних українських лікарів, зубних техніків і науковців та викликала широку зацікавленість серед медичних та наукових працівників міста, області;

 • міську науково-практичну конференцію «М.М. Амосов – лікар, вчений, громадський діяч»;

 • міжвузівську студентську науково-практичну конференцію з репродуктивної медицини спільно з Дніпровським медичним інститутом традиційної та нетрадиційної медицини «Час дивитись у майбутнє»;
 • студентську науково-практичну конференцію з питань ВІЛ/СНІДу
  з проведенням майстер-класу міським головним спеціалістом, лікарем-інфекціоністом Мільманом О.Ю. тощо.

Традиційними в коледжі стають Дні науки за участю доктора наук, професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії, Заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії України Усенко Людмили Василівни; доктора медичних наук, професора, члена Президії ГО «Асоціації фармакологів України», члена науково-експертної Ради ВАК України Мамчура Віталія Йосиповича; доктора медичних наук, професора кафедри педіатрії, Заслуженого лікаря України, консультанта обласної дитячої консультаційної поліклініки Ващенко Людмили Володимирівни; головного лікаря Кам’янського протитуберкульозного диспансеру Яценка Олега Федоровича та ін.

Був проведений телеміст США, м. Нью-Йорк – Україна, м. Кам’янське з випускницею Кам’янського медичного коледжу Кравцовою Л.С., яка занесена до Книги Всесвітньої організації лідерів охорони здоров’я.

 

Педагогічний колектив є висококваліфікованим та має потужній потенціал. Викладачі та студенти беруть участь у  міжнародних, Всеукраїнських, обласних і регіональних конференціях, олімпіадах, конкурсах і проектах, де посідають призові місця.

Виходять з друку  статті викладачів коледжу.

Пріоритетні напрямки виховної роботи в Кам’янському медичному коледжі:

 • виховання справжнього громадянина і патріота України;
 • формування системи основних компонентів духовного світу особистості з використанням досвіду духовності, звичаїв і традицій українців;
 • виховання свідомого ставлення до професії медичного працівника.

Розгорнуто постійну експозицію музею історії Кам’янського медичного коледжу, триває робота над поповненням фондів. Для студентів, абітурієнтів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та гостей навчального закладу проводяться ознайомчі екскурсії. Багато років медичний коледж співпрацює з музеєм історії міста Кам’янське.

Рада студентського співуправління проводить заходи щодо організації студентського дозвілля, співпрацює з департаментом з гуманітарних питань міської ради, з міською Молодіжною радою, з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з молодіжними громадськими організаціями.

Представники студентської молоді Кам’янського медичного коледжу є переможцями та лауреатами міського фестивалю художньої самодіяльності студентів «Студентська весна», міського фестивалю військово-патріотичної пісні «Солдати миру», міського фестивалю-конкурсу української пісні «Вінок України» тощо.

У медичному коледжі працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики тощо. Студенти посідають призові місця в обласних та регіональних змаганнях.

Робота медичного коледжу – це комплекс навчально-методичних
і виховних заходів, всі аспекти якого підлягають головній меті – якісній підготовці майбутнього медичного працівника.

За багаторічну сумлінну працю, професійну майстерність, визначні успіхи у педагогічній та медичній діяльності, вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я міста та з нагоди 85-річчя заснування закладу колектив Кам’янського медичного коледжу нагороджено «Відзнакою міського голови».

Колектив коледжу робить усе, щоб здоров’я нації було в надійних руках. Наш головний меседж залишається незмінним: «Медицина завжди є на межі життя. Вона – його свідок, учасник і захисник». Тому в цій професії потрібно бути особливо відповідальним. У відповідальності – безумовній, непідробній і непідкупній – наше спасіння.