Публічна інформація

Кам’янський фаховий медичний коледж надає публічну інформацію, керуючись такими документами:

Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання коледжем своїх обов’язків.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. Підпис і дату.

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Медична, 7, 51931.
На конверті вказувати «Публічна інформація».

Тел. (0569) 55-44-57
E-mail: dmy06@ukr.net