ВІДДІЛ КАР’ЄРИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КАМ’ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Склад відділу

До складу відділу входять представники адміністрації Коледжу, голови циклових методичних комісій, викладачі, фахівці з працевлаштування, юрисконсульт, представники з числа студентського самоврядування та здобувачів освіти.

 

Керівник відділу
Лончук Наталія Василівна

Заступник керівника відділу
Бузажи Ірина Олександрівна

Члени відділу

 • Сухорукова Л.А., голова ЦМК;
 • Харченко С.Є., викладач;
 • Дубина А.О., фахівець із працевлаштування.

Здобувачі освіти:

 • Нор Е.В.
 • Баудін А.А.
 • Балашова Ю.В.

Мета діяльності відділу

Забезпечення аналізу попиту та пропозицій на ринку праці через налагодження зв’язків із закладами охорони здоров’я міста і області та державними установами; залучення роботодавців до освітнього процесу; формування якостей молодого фахівця та адаптація його до сучасних вимог на ринку праці; координаційно-аналітична робота з підвищення конкурентоздатності та інформованості випускників медичного коледжу про стан та тенденції ринку праці з метою забезпечення максимальної можливості їх працевлаштування та кар’єрного росту.

Завдання відділу:

 • співпрацювати з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з Управлінням охорони здоров’я міської ради, міським центром зайнятості;
 • знайомити студентів випускних груп з нормативно-правовими документами;
 • сприяти проходженню виробничої та переддипломної практики студентів коледжу з метою набуття практичних навичок з майбутньої спеціальності;
 • організувати проведення анкетування роботодавців та здобувачів освіти;
 • співпрацювати із закладами охорони здоров’я міста і області з метою моніторингу вакансій для студентів випускних груп;
 • організувати проведення семінарів, тренінгів, зустрічей та майстер-класів з роботодавцями з метою формування у здобувачів освіти професійних та загальних компетентностей.

Функції відділу:

 • забезпечення взаємодії випускників коледжу з потенційними роботодавцями в рамках укладених договорів про соціальне партнерство, працевлаштування, організацію всіх видів практик;
 • проведення моніторингу виявлення затребуваності випускників на ринку праці;
 • інформування роботодавців, державної служби зайнятості та територіальних органів управління про випускників коледжу;
 • збір та аналіз інформації про працевлаштування випускників;
 • інформування випускників про стан і тенденції ринку праці з метою сприяння їх працевлаштуванню;
 • укладення договорів із закладами охорони здоров’я міста та області з метою розширення баз проходження всіх видів практик для підготовки кадрів;
 • підготовка пропозицій, планування та організація заходів з підвищення ефективності працевлаштування випускників.

План роботи відділу:

План роботи відділу кар’єри та працевлавштування

Звіт про роботу відділу:

Контакти:

м. Кам’янське, вул. Медична, 7, каб №25.   Тел. (0569) 53-56-77 електронна пошта    dmy06@ukr.net