ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ​

Сучасна клінічна практика вимагає фахівців, які володіють комплексом новітніх технологій догляду за пацієнтами та наданням якісних медичних послуг. Таких стандартів потребує світова медична практика. Реалізація цих завдань здійснюється через практичне навчання, яке поєднує теоретичні знання з ретельним відпрацюванням умінь та навичок.

Зміст практичного навчання має основні завдання:

 • формування професійних та соціальних компетентностей;
 • прагнення до постійного вдосконалення через подальше навчання;
 • мати високу конкурентоспроможність на ринку праці, завдяки отриманим знанням.

    Підгрунттям для виконання означених завдань є потужна матеріально-технічна база, кадровий потенціал медичного коледжу. Усі кабінети та лабораторії забезпечені сучасним обладнанням, технічними засобами навчання, інструментарієм, предметами догляду за хворими, фантомами та муляжами для опанування практичних навичок для освітньо-професійних програм “Сестринська справа”,  “Акушерська справа” та  “Лікувальна справа”. Для студентів освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» практичні заняття проводяться в лабораторіях, де кожен студент забезпечений власним робочим місцем із сучасним обладнанням та матеріалами для виготовлення різних видів протезів.

У коледжі чітко організовані всі види практики залежно від напряму підготовки.

Навчальна практика

Навчальна практика знайомить студентів із майбутньою спеціальністю у навчальних кабінетах і лабораторіях, де вони отримують первинні професійні уміння  та навички.

Викладачі ЦМК сестринської справи застосовують на практичних заняттях інтерактивний метод навчання дебрифінг, що є ефективним у роботі малих груп студентів. 

Виробнича практика

Виробнича практика проводиться в закладах охорони здоров’я для поглиблення та закріплення теоретичних знань та відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності.

Переддипломна практика

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання для закріплення знань, одержаних у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах майбутньої діяльності на базах міських та обласних закладів охорони здоров’я. Проводяться практичні заняття біля ліжка пацієнта, у процедурних, маніпуляційних, діагностичних кабінетах, кабінетах сімейного лікаря, операційній залі, травмпункті, підрозділах “Обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф” тощо.

Симуляційне навчання 

Симуляційне навчання  – сучасний крок у практичній підготовці студентів. Ця новітня технологія заснована на реалістичному моделюванні та імітації клінічної ситуації з використанням різноманітного сучасного навчального обладнання, манекенів-симуляторів, тренажерів тощо. Досвідчені викладачі проводять для студентів заняття з імітації пологів, реанімаційних заходів, обробки всіх видів ушкоджень, підготовки до роботи маніпуляційного кабінету та операційної.

Перевагами симуляційного навчання є:

 • знижений стрес студента під час перших самостійних маніпуляцій;
 • велика кількість повторів для вдосконалення практичних навичок;
 • відпрацювання дій при рідкісних і таких, що загрожують життю, станах;
 • розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і командної взаємодії;
 • об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності.

Результатом такого навчання є якісно вищий рівень практичної підготовки студентів.

Професійну майстерність студенти-випускники підтверджують участю та перемогами у регіональних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності за спеціалізацією:

 • «Сестринська справа» «Ескулап»;
 • «Стоматологія ортопедична».

Платформа практичного навчання стала значно ширшою завдяки проведенню тренінгів, майстер-класів професіоналами практичної медицини, участі студентів у змаганнях бригад швидкої та екстреної медичної допомоги.

Підсумки переддипломної практики студентів-випускників

Угоди про співпрацю

науково-дослідна робота

Суттєвим стимулом зацікавленості студентів у подальшому професійному та кар’єрному зростанні є науково-дослідна робота. Це найбільш високий рівень навчання, який дозволяє студентам набути навичок науково-дослідної роботи, аналізу і синтезу, узагальнення фактів для прийняття нових рішень.

   Для реалізацій цих завдань в коледжі створені студентські науково-дослідні та тематичні (предметні) гуртки, які поділяються на секції:

 • природничо-наукових дисциплін (анатомії, фізіології, патологічної анатомії, патологічної фізіології, медичної біології, фармакології);
 • клінічних дисциплін (терапії, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології);
 • зуботехнічних дисциплін;
 • гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Науково-дослідні гуртки

Тема

Вивчення розповсюдженості факторів ризику артеріальної гіпертензії у студентів Кам’янського медичного коледжу, виявлення груп ризику та надання рекомендацій з лікувально-оздоровчих заходів

Керівники
 • Якубович Н.О., голова ЦМК, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
 • Миршавка Л.І., викладач першої кваліфікаційної категорії
Науковий консультант 
 • Вільгусевич В.Ф., кандидат медичних наук, доцент
Практичний керівник (професіонал-практик)Кам’янського медичного коледжу для виявлення її порушень
 • Борощук В.О., завідувач кардіореанімаційним відділенням міської лікарні швидкої медичної допомоги, лікар-кардіолог вищої категорії
Тема

Вивчення мікрофлори післяопераційних ран при ургентних операціях для виявлення її чутливості до антибіотиків

Керівники
 • Кікоть Ю.Г., викладач хірургічних дисциплін
 • Вишневський В.О., викладач хірургічних дисциплін
Науковий консультант
 • Самарець Е.Ф., кандидат медичних наук, доцент
Практичний керівник (професіонал-практик)
 • Коник Ю.М., завідувач хірургічним відділенням, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії
Тема

Оцінка стану фізичного розвитку студентів Кам’янського медичного коледжу для виявлення фізичного відставання, як фактора ризику виникнення бронхо-легеневих та серцево-судинних захворювань.

Керівники
 • Рудзік Людмила Борисівна, «Відмінник охорони здоров’я», викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Науковий консультант 
 • Казакевич Л.І., кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
Практичний керівник (професіонал-практик)
 • Фоміна Г.В., завідувач Центру реабілітації дітей з ураженням ЦНС
Тема

Оцінка стану фізичного розвитку студентів Кам’янського медичного коледжу для виявлення фізичного відставання, як фактора ризику виникнення бронхо-легеневих та серцево-судинних захворювань.

Керівники
 • Кущ О.Ф., голова ЦМК, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Науковий консультант
 • Василенко Є.П., кандидат медичних наук
Практичний керівник (професіонал-практик)
 • Тищенко С.П., завідувач педіатричним відділенням, лікар вищої кваліфікаційної категорії
Тема

Вивчення мікрофлори піхви у жінок для виявлення груп ризику на гінекологічні захворювання для розробки індивідуальних лікувально-профілактичних заходів

Керівники
 • Маглиш Л.Б., викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
Науковий консультант 
 • Ткаченко Д.П., кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог
Практичний керівник (професіонал-практик)
 • Маймур О.В., завідувач гінекологічним відділенням, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії
Тема

Вивчення мікрофлори піхви у жінок для виявлення груп ризику на гінекологічні захворювання для розробки індивідуальних лікувально-профілактичних заходів

Керівники
 • Ігнатенко Т.Ф, викладач акушерства та гінекології, досвід роботи в акушерсько-гінекологічних стаціонарах, жіночих консультаціях, пологових будинках
Науковий консультант
 • Ткаченко Д.П., кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог
Практичний керівник (професіонал-практик)
 • Маймур О.В., завідувач гінекологічним відділенням, лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії
Тема

Паління, як фактор ризику захворювань органів дихання у підлітків промислового міста

Керівники
 • Могіна Н.В., голова ЦМК, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист
 • Бондаренко Л.Г., викладач першої кваліфікаційної категорії
Науковий консультант
 • Деркачов Е.А., доктор медичних наук, професор
Практичний керівник
 • Войтенко Т.О.кандидат медичних наук, завідувач терапевтичним відділенням

Узагальнення досліджень та визначення переможців відбувається під час проведення студентської наукової конференції до «Дня науки». Учасниками цієї події є студенти, провідні спеціалісти в галузі охорони здоров’я, лікарі практики та медичні сестри.

 

Тема

Виявити порушення пам’яті (короткотривалої, оперативної) у студентів медичного коледжу для порівняння зі станом пам’яті бійців АТО з черепно-мозковими травмами для сумісної розробки з Дніпровським Центром натуропатії і валеології індивідуальних комплексних реабілітаційних заходів для студентів та бійців.

Керівники
 • Шитикова Т.В., викладач вищої кваліфікаційної категорії

Науковий консультант (професіонал-практик)
 • Захолодило І.В., кандидат медичних наук, лікар-невролог

Практичний керівник
 • Шитиков Т.О., кандидат медичних наук, лікар-реабілітолог Дніпровського Центру натуропатії і валеології

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ГУРТКІВ

ПРЕДМЕТНІ ГУРТКИ

Керівник
 •  Бузажи І.О., викладач, лікар-епідеміолог
Керівник
 • Попова О.В., викладач історії та медсестринства, магістр медсестринства

Керівник
 • Харченко С.Є., викладач соціально-гуманітарних дисциплін, керівник музею.

Робота історичного гуртка “Спадщина”

ФОТОЗВІТ

Практична підготовка дає можливість студентам відчути себе фахівцями, адаптованими до сучасних умов і конкурентоспроможними на ринку праці.

Результати науково-дослідної роботи студентів