Бібліотечна педагогіка

Балика Дмитро Андрійович (09.09. 1894 – 09. 04. 1971 бібліотекознавець, бібліограф) обґрунтував поняття «бібліотечна педагогіка», яку визначив як науку про сутність, закони, методи й організацію педагогічного процесу, пов’язаного з книгою й через книгу.

Бібліотечна педагогіка – це особливий міждисциплінарний розділ бібліотекознавства, що формується на основі синтезу з педагогікою. Предметом цієї науки є педагогічні аспекти бібліотечної діяльності, базисом – книжка, читач. Її сутнісними аспектами були й залишається свобода спілкування бібліотекаря з читачем, постійний моніторинг його інтересів, рекомендації щодо кращих книжок, відсутність домашніх завдань, постійна допомога в пошуку відповідей на різноманітні запитання.

Бібліотечна педагогіка – це система роботи у взаємозв’язку – читач-книга, книга-читач

Функції бібліотечної педагогіки:

В сучасних умовах основними завданнями бібліотеки є:

  • виховати у студентів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси  студентів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;
  • забезпечувати зростання професійної компетенції педагогічних кадрів;
  • сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти студентів і педагогів, забезпечити літературою їхні соціальні та культурні потреби;
  • виховувати у студентів  культуру, національну свідомість, шанобливе ставлення до книги як джерела знань.

Методи роботи:

  • навчальна – проведення бібліотечних уроків;
  • розвивальна – розвиток творчих здібностей, інтересу до навчання, самостійності, відповідальності;
  • інформаційна – забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів;
  • рекламна – популяризація літератури;
  • дослідницька – моніторингові дослідження.