ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Медична сестра. У цих словах зосереджено дуже багато того, що люди пов’язують з допомогою у скрутну хвилину, тому викладачі комісії вчать майбутніх медсестер бути професійними та компетентними. 

Наше кредо
Освіта – чудова річ, але добре було б пам’ятати: нічому з того, що потрібно знати, примусити навчити не можливо.

Оскар Уайльд

ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 • Забезпечення якості освітньої діяльності в медсестринстві на основі інноваційного підходу.
 • Міждисциплінарні та інтегровані зв’язки – складова вивчення розділів клінічного медсестринства.
 • Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як вирішальний фактор формування соціальних та професійних компетентностей у медичних сестер.

Голова циклової комісії

Кривошапко Людмила Олександрівна – лікар-терапевт, викладач дисципліни «Медсестринські теорії та процес», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.
Людмила Олександрівна, як завжди, в центрі розв’язання проблемних питань та планування роботи комісії на перспективу.

Коло науково-педагогічних інтересів

 • Постійний обмін міжколегіальний, міждисциплінарний, пошук консенсусу в складних ситуаціях.
 • Роль медичної сестри у профілактичній роботі з населенням.
 • Пошук найбільш дієвих форм та методів навчання при відпрацюванні практичних вмінь та навичок.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ

Кривошапко Л.О. – лікар-терапевт, викладач медсестринських теорій та процесу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Варяниця Ю.А. – лікар-терапевт, викладач медсестринства у внутрішній медицині; догляду за хворими та медична маніпуляційна техніка, медсестринської етики та деонтології.

Попова О.В. – магістр медсестринства, викладач основ медсестринства, історії медицини та медсестринства, громадського здоров’я.

Брилевич О.А. – магістр, викладач основ медсестринства.      

Єгорова К.І. – магістр, викладач мікробіології та медичної біології.

ВИКЛАДАЧІ З ПОГОДИННОЮ ОПЛАТОЮ

Пуш Л.О. –  лікар вищої кваліфікаційної категорії, викладач медсестринства у внутрішній медицині, загального догляду за хворими та медична маніпуляційна техніка.

Суп Г.С. – бакалавр медсестринства, викладач основ медсестринства.

Більше 2,5 тисяч років від написання клятви Гіппократа. Та саме її основні тези вважаємо непорушними своїми постулатами:

 • Не нашкодь
 • Не шукай користі від пацієнта
 • Радься з колегами
 • Дотримуйся високої моралі

На нашу думку, це об’єднує медичних сестер цілого світу.
Виходячи з кредо, вважаємо, що вчити треба не з примусу, а від бажання, тому формуємо мотиви, що спонукають до пізнання.

Мотив 1

Дуже привабливий образ медичного працівника. Ми навчаємо носити білий халат з гордістю.

Мотив 2

Викладач як взірець на кожному занятті.

Мотив 3

Усе, чому навчитесь, обов’язково буде затребуваним.

Мотив 4

Розвиток інтелекту та особистісно-смислової сфери, а це значить високий ступінь самостійності у професійній діяльності та прийнятті рішень у складних ситуаціях.

Мотив 5

Знання виступають як відносини та суперечності між знанням та незнанням.

Мотив 6

Справжній викладач вчиться все життя. Обмін думками викладачів клінічних дисциплін медичного коледжу щодо запитів стейкхолдерів на якість випускників.

Така сумісна діяльність  спрямована на задоволення  потреб сучасного ринку праці. Відповідність наших випускників – медичних сестер – цим запитам є найкращою оцінкою наших зусиль, тому що успішний розвиток незалежної України – це здоров’я нації.

Викладачі ЦМК сестринської справи застосовують на практичних заняттях інтерактивний метод навчання дебрифінг, що є ефективним у роботі малих груп студентів. 

Система безперервної освіти викладачів

Система безперервної освіти викладачів ЗВО ґрунтується на формуванні інформаційно-тенологічних і професійно-творчих компетентностей.

Для розвитку творчого потенціалу і лекторського мистецтва викладачі циклової методичної комісії, беруть участь у семінарах, конференціях,  відвідують лекції провідних фахівців у галузях медицини.

Викладачі  ЦМК сестринської справи разом зі здобувачами освіти прослухали лекції за темами: «Найбільш поширені невідкладні стани у практиці лікаря», «Серцево – легенева і церебральна реанімація: мета, показання, техніка та ускладнення», «Анафілактичний шок:  види і невідкладна терапія», «Кровотеча і крововтрата. Методи і засоби зупинки кровотечі».

Пройшли практичний тренінг
 • Відпрацювання практичних навичок терапії невідкладних станів.
 • Виконання сердцево-легеневої реанімації за П.Сафаром.
 • Техніка введення препарвтів при анафілактичному шоці.
 • Накладання кровоспинного жгута Есмарха та кровоспинного турнікету (САТ).
 • Методика остаточної зупинки кровотечі у рані.