Практичний психолог

КОВАЛЕНКО ЯНА ВІТАЛІЇВНА

kovalenko@med.cc.ua
Мета діяльності:

Психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя  усіх його учасників.

Допомога Online

У Кам’янському фаховому медичному коледжі триває робота психологічної служби. Для вас працює віртуальний кабінет психолога, до якого ви можете звернутися за консультацією онлайн, взяти участь в онлайн-заняттях з елементами тренінгу з актуальних тем, а також пройти планове тестування та за запитом.

Приєднатися до Google Classroom можна за кодом: 

bmuj4f3

Практичний психолог:

 • Бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні особистого розвитку, зміцнення психічного здоров’я учасників освітнього процесу Коледжу;
 • Сприяє становленню здобувачів освіти як особистостей, розвитку їхніх здібностей, талантів, проводить з ними індивідуальну роботу;
 • Додержується професійної етики ,поважає гідність учасників освітнього процесу, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншими шкідливими звичками, пропагує здоровий спосіб життя;
 • Бере участь у роботі комісії з профілактики правопорушень, наркопосту, комісії з розгляду з розгляду випадків булінгу (цькування);
 • Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

ФУНКЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 • участь в освітньому процесі для забезпечення всебічного індивідуального розвитку здобувачів освіти, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • надання необхідної консультативної психологічної  допомоги членам  педколективу, батькам, здобувачам освіти;
 • психолого-педагогічна  діагностика готовності здобувачів освіти до навчання , сприяння   їхній адаптації до умов освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти;
 • сприяння вибору здобувачами освіти професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;
 • розробка та впровадження  розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти;
 • психологічна діагностика і психолого-педагогічну корекція девіантної поведінки здобувачів освіти;
 • формування  психологічної культури учасників освітнього процесу, консультування  з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Психологічна підтримка