Кадровий склад викладачів

Дані на 01.06.2023р.

Відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, які забезпечують освітній процес (підготовка здобувачів фахової передвищої освіти)

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти