Кадровий склад викладачів

Дані на 31.08.2022р.

 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти