Академічна доброчесність

Що таке академічна доброчесність?

Основа академічної доброчесності полягає у написанні оригінальних авторських наукових робіт, а «крадіжка» чужих текстів і думок, відсутність у роботі адекватного посилання на першоджерела є прямим порушенням не лише етичних норм, але й закону.

В українському законодавстві дотримання авторського права та захист інтелектуальної власності гарантують Конституція, Кодекс про адміністративні порушення, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, а також закон «Про авторське право та суміжні права». У 2017 році у ст. 42 закону «Про освіту» на офіційному рівні ввели термін «академічна доброчесність» та визначили основні засади її дотримання.

Чому  це важливо?

Академічна доброчесність дозволяє системі освіти залишатися дієвою, такою, що справді дає знання та навички, а не лише документи про здобуття освіти. Країни з високим рівнем академічної доброчесності не мають такої проблеми як «визнання дипломів» – як правило, це успішні, економічно розвинені країни з високим рівнем освіти та науки.

Прояви академічної НЕдоброчесності – такі як списування, плагіат, корупція – не можуть бути визначальними для всієї системи освіти, зокрема вищої, оскільки вони руйнують її, перетворюючі навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда, адже створює систему, у якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство/країна не можуть бути успішними в перспективі.

Студент… Які асоціації у вас викликає це слово? Пара, лекція, практика,сесія, залік, екзамен, списування…

Невже все, що ми вміємо – копіювати вже створене? Невже ЦЕ наше майбутнє?

Не самостійно виконані роботи позбавляють можливості навчитися чогось, створити або знайти самим, розвивати свій талант та йти вперед.

Ти міг би стати великим художником, якби не списував чужі картини… Ти могла б бути знаменитою письменницею, якби не списувала чужі твори…

Він отримав би диплом бакалавра, якби не списав дипломну роботу…

Пам’ятай: чесність починається з тебе!

Порядок проведення заходів з академічної доброчесності
В Кам'янському медичному коледжі

Інформування здобувачів освіти та співробітників Коледжу про необхідність дотримання

загальнодержавних і внутрішніх нормативних документів, які регламентують питання

академічної доброчесності, правил академічної етики:

Положення про організацію навчального процесу в Кам’янському медичному коледжі

Положення про дотримання академічної доброчесності у Кам’янському медичному коледжі,

Етичний кодекс Кам’янського медичного коледжу

Відповідальні: Голова ЦМК, куратори

Проведення заходів з популяризації основ інформаційної культури:

 • створення інформаційних листівок;
 • демонстрація мотиваційних роликів;
 • презентація постерів.

Тиждень академічної доброчесності «Чесність починається з тебе»

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Підписання здобувачами освіти та співробітниками Коледжу Декларації про дотримання академічної доброчесності.

Декларація про дотримання академічної доброчесності для викладачів

Декларація про дотримання академічної доброчесності для здобувачів освіти

Відповідальні: Відділ забезпечення якості освіти

Онлайн анкетування серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти стосовно дотримання принципів академічної доброчесності.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Розповсюдження Пам’яток здобувачам вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Розповсюдження Методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань, використаних у письмових роботах.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Розповсюдження Методичних інструкцій щодо перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Перегляд відео лекцій, презентацій, мотиватора про дотримання академічної доброчесності у закладі вищої освіти.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Відповідальні: Голови ЦМК

Укладено інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність і соціальні навички», розміщено на веб-сайті коледжу.

Відповідальні: Група сприяння академічної доброчесності

Засоби для перевірки робіт на плагіат

Розберемось з усіма новими функціями #Unicheck, які полегшують перевірку на плагіат, розкажемо, як під’єднати студентів та викладачів до акаунту, щоби полегшити процес спільної перевірки. Відповімо на найчастіші запитання щодо виділення кольором різних збігів, посилань, текстових модифікацій та функцій зменшення або збільшення слів для порівняння.

Ресурс взято: https://unicheck.com/uk-ua, ютуб канал Unicheck Україна

Для чого учаснику освітнього процесу потрібна академічна доброчесність?
 • Для покращення власної репутації в професійному розвитку!
 • Для конкурентоспроможності здобувачів освіти на ринку праці!
 • Іміджу навчального закладу!
 • Для формування стосунків взаємоповаги між колегами – учасниками освітнього простору!
Фундаментальні цінності академічної доброчесності
 • Чесність
 • Довіра
 • Справедливість
 • Повага
 • Відповідальність
 • Мужність
Інтерактив

Ви дотримуєтеся академічної доброчесності, якщо у Вас 4 «так»:

 • Чесно визнаєте свої помилки, відповідально ставитесь до навчання та дослідження
 • Використовуєте лише перевірені дані
 • Уникаєте плагіату
 • Належно цитуєте роботи інших