Тиждень академічної доброчесності «Чесність починається з тебе»

З метою розвитку єдиної організаційної культури, високих морально-етичних якостей громади Коледжу, а також формування системи демократичних взаємин з високим ступенем етичної гідності між здобувачами освіти в Коледжі систематично проводяться тижні академічної доброчесності.

Для популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу КФМК організовано такі заходи:

  • Кураторами груп проведено години спілкування «Етичний кодекс Кам’янського медичного коледжу». Знаємо. Наслідуємо. Поширюємо».
  • Радою студентського співуправління створено пам’ятки щодо дотримання принципів академічної доброчесності й поширено серед учасників освітнього процесу.
  • Здобувачами освіти нового набору підписано декларації щодо дотримання академічної доброчесності.
  • Викладачами проведено уроки академічної доброчесності на заняттях з громадянської освіти, основ правознавства, української мови, іноземної мови.
  • Здобувачі освіти І курсу бази 9 класів презентували буклет з іноземної мови «Не бери чужого. Запитай дозволу».
  • Серед здобувачів освіти пройшов конкурс інфографіки «Позитивні причини не плагіювати» та конкурс відеороликів «Доброчесність починається з тебе».
  • У межах неформальної освіти учасники освітнього процесу пройшли он-лайн курс з академічної доброчесності для викладачів та здобувачів освіти.
  • Викладачі клінічних дисциплін провели круглий стіл за темами «Дотримання академічної доброчесності в медичній етиці та деонтології в професійній діяльності медичного працівника», «Академічна доброчесність у практиці зубного техніка».
  • Здобувачі освіти взяли участь у проєкті «Живе слово в поколіннях». Академічна доброчесність в коледжі очима учасників освітнього процесу.

Усі учасники зазначених заходів зійшлися на думці, що завдяки їхнім зусиллям продовжується  підвищення та підтримка позитивного іміджу Коледжу як освітньої організації інноваційного спрямування.

 

Відповідальний з питань академічної доброчесності,

заступник директора з ВР       

Валентина СОСНОВА