СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

Андреєва Ірина Петрівна

Створення умов для:

 • успішної соціалізації та адаптації здобувачів освіти
 • набуття ними соціальної компетентності
 • входження в активне громадське життя.

Соціальний педагог:

 • дотримується педагогічної етики;
 • поважає гідність особистості здобувача освіти; захищає його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • запобігає вживанню молоддю алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам; пропагує здоровий спосіб життя;
 • займається профілактикою правопорушень неповнолітніх; побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж;
 • постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, які їй було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків.

Функції соціального педагога:

 • вивчення, узагальнення та впровадження в роботу нових методів навчання та виховання;
 • надання необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги здобувачам освіти;
 • формування списків та ведення документації здобувачів освіти пільгових категорій;
 • здійснення посередництва між коледжем, сім’єю, колективом, громадськістю; організація їх взаємодії, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку здобувача освіти як особистості, його благополуччя в мікросоціумі;
 • проведення соціально необхідної роботи в групах, у гуртожитку;
 • сприяння участі здобувачів освіти в пошуковій, спортивній, художній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів; професійному самовизначенню та соціальній адаптації;
 • залучення до участі здобувачів освіти у гуртках та секціях.