Відділ науково-дослідної роботи студентів

Відділ науково-дослідної роботи студентів (далі – ВНДРС, Відділ) є структурним підрозділом комунального закладу «Кам’янський фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Коледж). У своїй діяльності Відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статутом коледжу, Положенням про відділ науково-дослідної роботи студентів.

Мета діяльності відділу

 • Організовувати науково-дослідну роботу студентів Коледжу з метою використання отриманих знань у практичній діяльності майбутніх фахівців.
 • Координувати діяльність науково-дослідних і предметних гуртків (далі – Гуртки).
 • Допомогти здобувачам освіти опанувати методологію проведення науково-дослідної роботи, оволодіти методами досліджень, анкетування та аналізу показників для досягнення високого рівня професіоналізму.

Завдання відділу

 • Підтримувати талановиту студентську молодь.
 • Залучати до науково-дослідної роботи викладачів та здобувачів освіти. 
 • Організовувати та контролювати науково-дослідну діяльність викладачів і здобувачів освіти Коледжу.
 • Координувати планування науково-дослідної роботи Гуртків Коледжу.
 • Аналізувати стан науково-дослідної роботи в Гуртках Коледжу.
 • Підготувати здобувачів освіти Коледжу до участі у регіональних, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт; складання звіту про наукову діяльність у Коледжі.
 • Організовувати та проводити Дні науки у Коледжі.
 • Створити базу даних науково-дослідних робіт здобувачів освіти Коледжу.
 • Координувати роботу наукових керівників для підготовки здобувачів освіти доповідати результати досліджень на науково-практичних студентських конференціях до Днів науки.
 • Розробляти методичні матеріали для допомоги Гурткам Коледжу в організації науково-дослідної роботи.
 • Рецензувати результати науково-дослідних робіт для подальшої публікації в наукових виданнях.
 • Проводити моніторинг ефективності наукової діяльності Гуртків Коледжу.
 • Організовувати та проводити засідання, наради Відділу з питань, які належать до компетентностей ВНДРС.
 • Організовувати конкурси студентських наукових робіт.
 • Співпрацювати з науковими відділами інших закладів вищої освіти.

Керівництво відділу

Керівник відділу

Клименкова Світлана Валеріївна

klymenkova@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Нерсесян Валентина Михайлівна

кандидат медичних наук, доцент
nersesian@med.cc.ua

Склад Відділу

Науково-педагогічні працівники:

 • Вільгусевич В.Ф., кандидат медичних наук, доцент
 • Самарець Е.Ф., кандидат медичних наук, доцент
 • Захолодило І.В., кандидат медичних наук
 • Войтенко Т.О., кандидат медичних наук

Голови циклових комісій:

 • Якубович Н.О.
 • Заплавна Т.Ю.
 • Могіна Н.В.

Педагогічні працівники:

 • Маглиш Л.Б.
 • Прилуцька Ю.Ю.
 • Вишневський В.О.
 • Єгорова К.І.
 • Бондаренко Л.Г.

Здобувачі освіти:

 • Дерябіна В.О.
 • Богунов В.Д.
 • Грушевська М.
 • Цюх С.І.
 • Крайник І.О.
 • Рудюк О.М.
 • Завгородня Є.С.
 • Нєпєєва Е.А

Результати науково-дослідної роботи здобувачів освіти

Контакти: м. Кам’янське, вул. Медична, 7, каб №10. Тел. (0569) 55-44-57

електронна пошта dmy06@ukr.net