Відділ науково-дослідної роботи студентів

Відділ науково-дослідної роботи студентів (далі – ВНДРС, Відділ) є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (далі – Коледж). У своїй діяльності Відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Статутом коледжу, Положенням про відділ науково-дослідної роботи студентів.

Мета діяльності відділу

 • Організовувати науково-дослідну роботу студентів Коледжу з метою використання отриманих знань у практичній діяльності майбутніх фахівців.
 • Координувати діяльність науково-дослідних і предметних гуртків (далі – Гуртків).
 • Допомогти здобувачам освіти опанувати методологію проведення науково-дослідної роботи, оволодіти методами досліджень, анкетування та аналізу показників для досягнення високого рівня професіоналізму.

Завдання відділу

 • Підтримувати талановиту студентську молодь.
 • Залучати до науково-дослідної роботи викладачів та здобувачів освіти. 
 • Організовувати та контролювати науково-дослідну діяльність викладачів і здобувачів освіти Коледжу.
 • Координувати планування науково-дослідної роботи Гуртків Коледжу.
 • Аналізувати стан науково-дослідної роботи в Гуртках Коледжу.
 • Підготувати здобувачів освіти Коледжу до участі у регіональних, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових робіт; складання звіту про наукову діяльність у Коледжі.
 • Організовувати та проводити Дні науки у Коледжі.
 • Створити базу даних науково-дослідних робіт здобувачів освіти Коледжу.
 • Координувати роботу наукових керівників для підготовки здобувачів освіти доповідати результати досліджень на науково-практичних студентських конференціях до Днів науки.
 • Розробляти методичні матеріали для допомоги Гурткам Коледжу в організації науково-дослідної роботи.
 • Рецензувати результати науково-дослідних робіт для подальшої публікації в наукових виданнях.
 • Проводити моніторинг ефективності наукової діяльності Гуртків Коледжу.
 • Організовувати та проводити засідання, наради Відділу з питань, які належать до компетентностей ВНДРС.
 • Організовувати конкурси студентських наукових робіт.
 • Співпрацювати з науковими відділами інших закладів вищої освіти.

Керівництво відділу

Керівник відділу

Шостак Світлана Іванівна

shostak@med.cc.ua

Заступник керівника відділу

Нерсесян Валентина Михайлівна

nersesian@med.cc.ua

Склад відділу

Науково-педагогічні працівники:

 • Вільгусевич В.Ф., кандидат медичних наук, доцент
 • СамарецьЕ.Ф., кандидат медичних наук, доцент
 • Казакевич Л.І., кандидат медичних наук, старший науковий співробітник
 • Захолодило І.В., кандидат медичних наук

Голови циклових методичних комісій:

 • Якубович Н.О.
 • Кущ О.Ф.
 • Могіна Н.В.

Педагогічні працівники:

 • Маглиш Л.Б.
 • Шитикова Т.В.
 • Ігнатенко Т.Ф.
 • Вишневський В.О.
 • Бондаренко Л.Г.

      Здобувачі освіти:

 • Бобрик В.П.
 • Куровська С.С.
 • Брилевич О.А.
 • Кушнір І.Б.
 • Кириченко Г.В.
 • Хейлик Л.Б.
 • Артюхова А.Г.

Результати науково-дослідної роботи студентів

Контакти: м. Кам’янське, вул. Медична, 7, каб №10. Тел. (0569) 55-44-57

електронна пошта dmy06@ukr.net