Електронний каталог

Електронний каталог бібліотеки – це сучасна і гнучка форма електронного пошуку інформації про видання. Використовуючи Базу даних Електронного каталогу читачі можуть здійснювати простий і розширений пошук інформації.

Електронний каталог бібліотеки складається з:

  • Електронного каталогу книг:
    електронний каталог книг містить бібліографічну інформацію про друковані видання (книги, брошури, періодичні видання та видання, що продовжуються, образотворчі видання, карти, схеми, ноти, нормативно-технічні документи, автореферати дисертацій).
  • Електронного каталогу періодичних видань:
    електронний каталог періодичних видань містить бібліографічну інформацію про періодичні видання (газети, журнали) з фонду бібліотеки.
  • Електронної картотеки статей:
    електронна картотека статей містить бібліографічні описи статей з журналів, газет та збірників, що знаходяться в бібліотечному фонді з 2020р.

Електронний каталог сприяє оперативному та повному задоволенню інформаційних запитів всіх категорій користувачів бібліотеки.

Програма «Бібліограф каталог» призначена для формування електронного каталогу бібліотеки навчального закладу.

Бібліографічний опис видань у програмі відповідає ДСТУ 7.1.2006.

Загальний вигляд вікна програми