ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

МЕДСЕСТРИНСТВА

Передмова

Протягом своєї історії медичний коледж пишається плеядою талановитих, непересічних викладачів, які навчали студентів основам майбутньої професії. Гідно продовжує розвивати найкращі традиції навчального закладу колектив циклової методичної комісії медсестринства, до якої входять: досвідчені лікарі, науково-педагогічні працівники, викладачі – професіонали своєї справи, що проводять навчальну, методичну, організаційну та виховну роботу.

Голова циклової комісії

Носар Анатолій Євгенійович – кандидат мед. наук, доцент, викладач хірургії, клінічного медсестринства в хірургії.

Коло науково-педагогічних інтересів

 • Особливості симуляційного навчання студентів у медичних закладах вищої освіти.
 • Сприяння інтелектуальному розвитку студентів шляхомінтерактивних методів навчання та особистого досвіду в процесі спілкування та демонстрації практичних вмінь та навичок.

СТРАТЕГІЯ КОМІСІЇ

 • Організація уніфікованої системи підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участю команди високопрофесійних науково-педагогічних працівників.
 • Формування базових, професійних компетентностей, які включають аспекти управління та  менеджменту.
 • Удосконалення методів навчання та впровадження новітніх технологій через створення симуляційних центрів (блоків) та максимальне наближення практичного навчання до умов закладів охорони здоров’я.

ЗАВДАННЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 • Забезпечення у майбутніх фахівців розвитку клінічного мислення, стійких професійних та соціальних компетентностей.
 • Розвиток навичок роботи в команді, самостійність прийняття рішень у нестандартних та екстремальних ситуаціях.
 • Сприяння зростанню рівня соціально-комунікативної компетентності задля збереження здоров’я медичного працівника та його професійного довголіття.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ

Деркачов Е.А. – д-р мед. наук, професор, викладач основ екології та профілактичної медицини, медсестринської етики та деонтології, психології спілкування.

Василенко Є.П. – канд. мед. наук, викладач епідеміології, медсестринства в інфектології.

Носар А. Є. – канд. мед. наук, доцент, викладач хірургії, клінічного медсестринства в хірургії.

Самарець Е.Ф. – канд. мед. наук, доцент, викладач клінічного медсестринства в хірургії.

Верник Г.Г. – канд. мед. наук, доцент,  викладач клінічного медсестринства в педіатрії, ріст і розвиток людини.

Вільгусевич В.Ф. – канд. мед. наук, доцент, викладач клінічного медсестринства у внутрішній медицині.

Казакевич Л.І. – канд. мед. наук, ст. наук. спів.,викладач клінічного медсестринства у внутрішній медицині, обстеження та оцінки стану здоров’я людини.

Нерсесян В.М. – канд. мед. наук, доцент, викладач медсестринства в оториноларингології.

Мякушко В.А. – канд. біол. наук, доцент, викладач основ біологічної фізики та медичної апаратури, фізіології.

Гляненко К.А. – методист, канд. пед. наук, викладач педагогіки, української мови (за професійним спрямуванням), методології науково-дослідної роботи.

Ткаченко Д.П. – канд. мед. наук, викладач клінічного медсестринства в акушерстві та гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Лагун А.І. – канд. мед. наук, викладач стоматологічних захворювань та профілактичної медицини.

Клименко Е.Г. – канд. мед. наук, викладач  основ токсикології.

Зубенко А.П. – канд. мед. наук, викладач медсестринства в інфектології, основ охорони праці в галузі.

Захолодило І.В. – канд. мед. наук, викладач медсестринства в неврології,  медсестринства в психіатрії та наркології, ПТРС.

Яловий Л.М. – канд. мед. наук, викладач стоматологічних захворювань та профілактичної медицини.

Шостак С.І. – Відмінник охорони здоров’я, завідувач практичним навчанням, викладач клінічного медсестринства в педіатрії, менеджменту та лідерства в медсестринстві, соціальної медицини та організації охорони здоров’я, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії.

Попова В.А. – методист коледжу, викладач педіатрії, клінічного медсестринства в педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Вишневський В.О. – викладач ПТРС, хірургії, медсестринства в хірургії, медсестринства в неврології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

ВИКЛАДАЧІ З ПОГОДИННОЮ ОПЛАТОЮ

Волков О.О. – д-р мед. наук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії, лікар-анестезіолог КНП КМР «Міська лікарня №9», викладач анестезіології та реаніматології.

Пономаренко О.А. – канд. мед. наук, головний лікар КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», викладач клінічного медсестринства у професійній патології, громадського здоров’я та громадського медсестринства.

Курдаченко О. Л. – кандидат мед. наук, завідувач онкологічним відділенням лікар-онколог, КНП КМР «Міська лікарня №9»,  викладач медсестринства в хірургії.

Кікоть О.Ю. – канд. екон. наук, викладач економіки охорони здоров’я, маркетингу медичних послуг.

Войтенко Т.О. – канд. мед. наук, лікар-терапевт КНП КМР «Міська лікарня №9», викладач клінічного медсестринства у внутрішній медицині.

Воробєй Є.С. – канд. біол. наук, доцент, викладач мікробіології.

Студентоцентроване навчання

на першому (бакалаврському) рівні в системі забезпечення якості освіти медичного коледжу

Медсестринство  як напрямок є особливо відповідальним та складним у практичній медицині. Тому підготовка фахівців у цій сфері потребує нових підходів: зміни усталених стереотипів про роль медсестри в комплексі лікувально-діагностичних, профілактичних, реабілітаційних та медико-соціальних заходів; переосмислюється практична роль медсестри-лідера з освітнім рівнем бакалавра; оновлюються стандарти професійної поведінки, її обсяги і методи, які  забезпечуються студентоцентрованими підходами.

Відповідно до стратегії розвитку комісії в роботі повинна переважати, формуватись та зміцнюватись: злагодженість студентів та викладачів, яка:

 • дасть потрібний результат;
 • створить сприятливі психолого-педагогічні умови, спрямовані на розвиток  індивідуальності студентів, мотивацію їх інтересу до клінічних дисциплін;
 • сприятиме оптимальним умовам набуття знань, умінь, навичок, психологічної готовності до надання медичної допомоги в нестандартних ситуаціях;
 • забезпечить формування фахових компетентностей, необхідних для забезпечення професійної та управлінської діяльності бакалаврів.

Складові освітнього простору

Духовність і життєвий досвід науковців у живому спілкуванні, теоретичні знання на лекційних заняттях створюють благодатне підґрунтя для співпраці та єдності намірів. Це надає можливість органічно поєднувати теоретичні знання з практикою.

Лекційний курс

Практичний курс

Тільки досконало відпрацьовані навички на практичних заняттях будуть мати ефект, необхідний для одужання та зцілення пацієнтів.

Кабінети доклінічної практики оптимально наближені до реальних умов, у них відбувається активна самостійна робота студентів на чолі з лідерами груп. Відпрацьовуються навички soft skills при опитуванні пацієнта, догляду за ним, наданні рекомендацій, формуються колегіальні стосунки, дотримуються основні етичні та деонтологічні норми поведінки, відпрацьовуються уміння та навички з надання допомоги, догляду за хворим, підготовка пацієнта до обстеження, обговорення їх результатів: ЕКГ, бактеріологічних досліджень; самостійний пошук інформації з різних джерел: довідників, практикумів, інтернет-ресурсів.  Норми поведінки спрямовані на дотримання особистої безпеки.

У сукупності реалізуються комплексні завдання щодо формування соціальних та фахових компетентностей в умовах вільного обміну думками, самостійного пошуку, але з можливістю аналізу результатів роботи з викладачами. Саме так вибудовується індивідуальна освітня траєкторія студента-медика.

Майстер-класи

Майстер-клас піку педагогічної майстерності в академічному обрамленні. Застосування ресурсно-орієнтованих технологій, аудіовізуального методу навчання. У кожного викладача особистий почерк, що сприяє тандему та співпраці зі студентами.

Проектна діяльність

Колектив циклової комісії має оптимальний склад творчих викладачів, здатних на реалізацію найсміливіших проектів у союзі зі студентами.

Круглий стіл

Круглий стіл. Обговорення синдрому емоційного вигорання у медичних сестер.  Рецепти здоров’я у наших руках.

Дебати «Я -  лідер»

Обговорюються аспекти управлінської діяльності та менеджменту.

Тренінг "Студент-студенту"

Студент – студенту на практичних заняттях: консультант, помічник і колега

День абітурієнта

У гості до професії. Реалізуємо соціальні компетентності.

Калейдоскоп

Калейдоскоп можливостей медичної професії у повсякденному житті.

Місто професій

Соціальний проект «Місто професій». Відпрацьовуємо та демонструємо фахові та соціальні навички на широкий загал. У гості до медичних професій завітало місто.

Дні науки

Хроніки, репортажі, «свіжі» неупереджені погляди, думки, припущення та констатація. Вражаюче цікаво!

В Україні 2020 рік оголошено Роком медсестринства.

Дні науки проходять за участю доктора наук, професора кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпропетровської державної медичної академії, Заслуженого діяча науки УРСР, лауреата Державної премії України Усенко Людмили Василівни; доктора медичних наук, професора, члена Президії ГО «Асоціації фармакологів України», члена науково-експертної Ради ВАК України Мамчура Віталія Йосиповича; доктора медичних наук, професора кафедри педіатрії, Заслуженого лікаря України, консультанта обласної дитячої консультаційної поліклініки Ващенко Людмили Володимирівни; головного лікаря Кам’янського протитуберкульозного диспансеру Яценка Олега Федоровича та інших.

Лекція професора Усенко Л.В.

Телеміст

Телеміст США, м. Нью-Йорк – Україна, м. Кам’нське з випускницею Кам’янського  медичного коледжу Кравцовою Л.С., яка занесена до Книги Всесвітньої організації лідерів охорони здоров’я.

Для студентів ці зустрічі  незабутні, є підтвердженням правильності вибору навчатися та займатись наукою. Ставити перед собою високі цілі, мати перед собою яскраві взірці переможних життєвих успіхів.

Лекція професора Ващенко Л.В

Лекція професора Мамчура В.Й.

Лекція ЯценкА О.Ф.

директора КЗ "Кам'янського протитуберкульозного диспансера" ДОР

Активними учасниками  днів науки стали випускники закладу, які вносять гідний вклад у розвиток медицини  та медичного обслуговування населення. Серед них:

Моісєєва Ю.А. – головна медична сестра КНП «Міська клінічна лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради, експерт департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації  за напрямком «Сестринська справа».

Тихан Т.І. – головна медична сестра КНП КМР «ЦПМСД №3», міський позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я міської ради по роботі з середнім медичним персоналом, член Координаційної Ради молодших спеціалістів з медичною освітою Дніпропетровської області.

Каленик Н.О. – заступник головного лікаря з медсестринства, член асоціації медичних сестер Дніпропетровської області та інші.

Резюме

Основна ознака нашого колективу – злагодженість та порозуміння шляхів досягнення поставленої мети, розвиток науково-дослідної роботи, ефективне впровадження симуляційних технологій навчання, максимальне наближення практичних занять до умов на базах закладів охорони здоров’я міста та області.