Волонтерський загін

Милосердя

Медицина і волонтерство – дві єдині складові: милосердя, шляхетності любові до людей.

Волонтерський загін  «Милосердя» Кам’янського фахового медичного коледжу створено з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів, для створення позитивних змін у суспільстві, місті, спільного рішення загальних проблем виховання, бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству; об’єднання студентської молоді, яка на добровільних засадах прагне брати участь у соціальних програмах із попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.

Девіз загону:  Зроби крок назустріч  випробуванням, відчуй чужий біль, зміни світ на краще разом з волонтерами через активні дії.

В тебе є бажання
Охочий допомагати іншим
Любиш близьких
Опікуєшся проблемами інших
Небайдужий до чужого горя
Тоді ти – Волонтер
Енергійний, чуйний, щедрий
Рушай до загону  «Милосердя»

П’яте грудня – Всесвітній день волонтерів, заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй в 1985 році.

У 2021 році відзначається двадцята річниця Міжнародного року волонтерів

Міжнародний день волонтерів на сьогодні відзначається в усьому світі з тисячами волонтерів, які беруть участь в широкому колі волонтерських ініціатив. У Європі появ сучасного руху волонтерства пов’язують зі створенням Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Волонтерська діяльність це, перш за все, допомога іншим за покликом серця.

Робота волонтерського загону «Милосердя»

Функції волонтерського загону «Милосердя»

 • Надання волонтерської допомоги з метою підтримки осіб, що потребують соціальної реабілітації.
 • Надання допомоги хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги.
 • Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам.
 • Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
 • Проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання.
 • Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів.
 • Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Основні завдання волонтерського загону «Милосердя»

 • Сприяння розвитку волонтерського руху в коледжі та місті.
 • Задоволення духовних інтересів та потреб студентів; сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості молодої людини.
 • Виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя.
 • Активна участь у вирішенні суспільних проблем; співпраця з громадськими організаціями.
 • Формування механізмів залучення здобувачів освіти коледжу до різноманітної громадської діяльності, спрямованої на поліпшення якості життя населення.
 • Пошуково-дослідницька діяльність.

Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законностігуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин

У Законі України «Про соціальні послуги» роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах: зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна.