Волонтерський загін

Милосердя

Медицина і волонтерство – дві єдині складові: милосердя, шляхетності любові до людей.

Волонтерський загін  «Милосердя» Кам’янського фахового медичного коледжу створено з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів, для створення позитивних змін у суспільстві, місті, спільного рішення загальних проблем виховання, бажання у студентів добровільно служити людям та суспільству; об’єднання студентської молоді, яка на добровільних засадах прагне брати участь у соціальних програмах із попередження негативних явищ у молодіжному середовищі.

Девіз загону:  Зроби крок назустріч  випробуванням, відчуй чужий біль, зміни світ на краще разом з волонтерами через активні дії.

В тебе є бажання
Охочий допомагати іншим
Любиш близьких
Опікуєшся проблемами інших
Небайдужий до чужого горя
Тоді ти – Волонтер
Енергійний, чуйний, щедрий
Рушай до загону  «Милосердя»

П’яте грудня – Всесвітній день волонтерів, заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй в 1985 році.

У 2021 році відзначається двадцята річниця Міжнародного року волонтерів

Міжнародний день волонтерів на сьогодні відзначається в усьому світі з тисячами волонтерів, які беруть участь в широкому колі волонтерських ініціатив. У Європі появ сучасного руху волонтерства пов’язують зі створенням Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Волонтерська діяльність це, перш за все, допомога іншим за покликом серця.

Функції волонтерського загону «Милосердя»

 • Надання волонтерської допомоги з метою підтримки осіб, що потребують соціальної реабілітації.
 • Надання допомоги хворим, інвалідам, одиноким, людям похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги.
 • Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям, внутрішньо переміщеним особам.
 • Надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
 • Проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання.
 • Сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів.
 • Надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Основні завдання волонтерського загону «Милосердя»

 • Сприяння розвитку волонтерського руху в коледжі та місті.
 • Задоволення духовних інтересів та потреб студентів; сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості молодої людини.
 • Виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя.
 • Активна участь у вирішенні суспільних проблем; співпраця з громадськими організаціями.
 • Формування механізмів залучення здобувачів освіти коледжу до різноманітної громадської діяльності, спрямованої на поліпшення якості життя населення.
 • Пошуково-дослідницька діяльність.

Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законностігуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин

У Законі України «Про соціальні послуги» роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах: зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна.