Курси підвищення кваліфікації
молодших спеціалістів з медичною освітою

 

 • Медична спеціальність має певні особливості, і серед них найважливішою є постійне підвищення кваліфікації. Професійний рівень молодшого медичного спеціаліста залежить однаково від рівня підготовки в медичному навчальному закладі і від післядипломного навчання.
 • Медична освіта повинна тривати впродовж всього життя як перманентний процес поглиблення фахової та загальноосвітньої підготовки. Тільки ефективна організація і проведення післядипломного навчання в системі охорони здоров’я може забезпечити високий рівень надання медичної допомоги населенню.
 • Післядипломна освіта забезпечує спеціалістів сучасними досягненнями медичної науки і практики, наданням нової кваліфікації та спеціалізації.
 • Тому року при Кам’янському медичному коледжі було організовано курси підвищення кваліфікації фахівців для перепідготовки молодших медичних спеціалістів.
 • Головною метою курсів є підвищення теоретичного і практичного рівнів знань спеціалістів, їх майстерності виконання маніпуляцій, узагальнення та впровадження сучасних досягнень медицини із застосуванням сучасних технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки.
 • Педагогічні кадри підвищення кваліфікації фахівців комплектуються з числа співробітників коледжу та висококваліфікованих спеціалістів закладів охорони здоров’я м. Кам’янське.
 • Процес роботи зі слухачами курсів, які мають солідний практичний досвід, активізують і мотивують викладачів до серйозної підготовки та високого ступеня готовності спілкування з колегами за фахом.
 • Тому, крім ґрунтовної теоретичної подачі інформації, застосовано інтерактивні техніки: обговорення, діалоги, дискусії, тренінги, анотація та яскравий мультимедійний супровід.

Важливими є питання, що стосуються:

 • нової медичної літератури;
 • професійного довголіття;
 • балансу між затраченими зусиллями та відновленням медпрацівників після роботи;
 • на часі питання попередження та вчасної діагностики професійної деформації та емоційного вигорання;
 • саме тому всі заняття сповнені позитиву спілкування, активного пізнання і мають практичні і слушні поради, вправи з самоосвіти та з самозбереження на складному шляху професійних набутків і труднощів.

Об’єднані єдиним бажанням

Усі викладачі курсів підвищення кваліфікації об’єднані у єдиному бажанні відкрити нові інформаційні канали, активізувати пізнавальний ресурс слухачів, надати і підсилити впевненість у професійній спроможності та необхідності вдосконалення.

Понад 5 тисяч слухачів з 2009 року підвищили кваліфікацію. Успіх цього результату не є лише нашим особисто, тому що ми працюємо з представниками практичної медицини області. Якість роботи автоматично переносяться на  заклади охорони здоров’я, де працюють наші слухачі. Це дуже відповідально, складно, але цікаво, творчо і необхідно.

Повага до тих, хто приходить до нас на курси підвищення кваліфікації, – наш основний показник у роботі зі слухачами.

Тимченко Т. М., директор медичного коледжу