Презентації вибіркових дисциплін

денна форма навчання

1 семестр

2 семестр

вечірня форма навчання

I-й рік навчання

1 семестр

2 семестр

II-й рік навчання

3 семестр

4 семестр