Робочі програми


Денна форма навчання

1 семестр

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Клінічна фармакологія з токсикологією

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Медсестринство в сімейній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Вибіркові дисципліни

Методологія науково-дослідної роботи

Медсестринство в оториноларингології

Медсестринство в неврології

Медсестринство в онкології

Стоматологічні захворювання та профілактична медицина

2 семестр

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в педіатрії

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Охорона праці в галузі

Вибіркові дисципліни

Анестезіологія та реаніматологія

Медсестринство при невідкладних станах

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

Основи педагогіки

Медсестринство в акушерстві та гінекології


Переддипломна практика


Вечірня форма навчання

І-й рік навчання

1 семестр

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія та культура України

Медична біологія

Мікробіологія

Патологічна анатомія та патологічна фізіологія

Медсестринські теорії та процес

Вибіркові дисципліни

Історія медицини та медсестринства

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

Клінічне медсестринство в професійній патології

Психологія спілкування

Медсестринство в інфектології

2 семестр

Філософія

Основи біологічної фізики та медична апаратура

Медична хімія

Ріст і розвиток людини

Громадське  здоров’я та громадське медсестринство

Вибіркові дисципліни

Медсестринська етика та деонтологія

Медсестринство в психіатрії та наркології

Основи екології та профілактичної медицини

Епідеміологія

Психічне здоров’я. ПТСР


Виробнича практика


ІІ-й рік навчання

3 семестр

Англійська  мова (за професійним спрямуванням)

Клінічна фармакологія з токсикологією

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

Менеджмент та лідерство в медсестринстві

Медсестринство в сімейній медицині

Медична та соціальна реабілітація

Вибіркові

Методологія науково – дослідної роботи

Медсестринство в оториноларингології

Медсестринство в неврології

Медсестринство в онкології

Стоматологічні захворювання та профілактична медицина

4 семестр

Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

Клінічне медсестринство в хірургії

Клінічне медсестринство в педіатрії

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

Медичне та фармацевтичне товарознавство

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Охорона праці в галузі

Вибіркові

Анестезіологія та реаніматологія

Медсестринство при невідкладних станах

Медсестринство в геріатрії, геронтології та паліативній медицині

Основи педагогіки

Медсестринство в акушерстві та гінекології


Переддипломна практика