Правове виховання

Інформаційний плакат
до щорічної Міжнародної компанії

«16 днів проти насильства»

Департамент освіти і науки України

Нормативні документи

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 р. {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 26.06.2019}

Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 р. затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р.№1335-р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року».

Події