Циклові комісії

ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗУБОТЕХНІЧНИХ ДИСИЦИПЛІН

ТЕРАПІЇ ТА ХІРУРГІЇ

МЕДСЕСТРИНСТВА

Нормативні документи

Робоча група з розробки проекту освітньої програми