Академічна мобільність

Ефективна складова освітнього процесу у закладах освіти – академічна мобільність.

Її функціональні навантаження:

 • розширення можливостей навчатися, викладати, стажуватися чи проводити науково-дослідну роботу;
 • вдосконалення освітнього процесу, впровадження сучасних інтерактивних ідей, напрацювання великого загалу українських освітян зі спрямувань медичної освіти;
 • гуртування студентської молоді як на території України з метою розвитку сучасної медицини, а також надання векторів з опанування обраного фаху за кордоном, вмотивоване спонукання до вивчення іноземних мов;
 • справжня гуманізація освітньої діяльності через пряме спілкування здобувачів освіти, їх викладачів з використанням сучасних просвітницьких і навчальних методик, що живить наш менталітет, формує  соціальну, духовну та патріотичну активність.

Договори про співпрацю

Впровадження академічної мобільності в Кам’янському медичному коледжі здійснюється через договори про співпрацю:

Договори про співпрацю з закладами освіти України

Договори з закордонними закладами освіти

Факти практичної роботи

 • Підвищення кваліфікації викладачів.
 • Обмін досвідом
 • У квітні 2020 р. проведено сумісну аналітичну роботу з анкетування серед викладачів та здобувачів освіти стосовно застосування засобів індивідуального захисту органів дихання під час коронавірусної інфекції COVID-19.
 • 18.11.2020 відбулося практичне заняття проведене кафедрою психічного та фізичного здоров’я разом з кафедрою педіатрії Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського, за темою: “Інструменти online навчання при викладанні сестринського процесу в педіатрії. Міждисциплінарна інтеграція за темою: Менінгококова інфекція.” Детальніше…
 • У грудні 2020 р. – онлайн участь науково-педагогічних працівників та викладачів Камˈянського медичного коледжу у відкритому показовому практичному занятті з медсестринства в педіатрії.
 • 16.08.2020 р. – безпосередня участь науково-педагогічних працівників та викладачів Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського у Науково – практичній конференції з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення».
 • 12.05.2021 р. , у Всесвітній день медичної сестри, науково-педагогічні та педагогічні працівники Кам’янського медичного коледжу доєднались до XІІ Міжнародного Конгресу в онлайн форматі «STOP COVID: МЕДСЕСТРИ В СПРАВІ».
 • 27.10.2021 р. –  участь у ІІ Регіональній  науково-практичній конференції «Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти». Здобувачі освіти науково-дослідного гуртка внутрішньої медицини в роботі секції: «Практичне медсестринство сучасності» представили результати дослідної роботи, яка присвячена проблемі артеріальної гіпертензії.
 • 18 травня 2023 р. здобувачі освіти та викладачі коледжу брали участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук», доповіли та опублікували свої статті в збірнику матеріалів конференції.
 • 2 червня 2023 р. викладачі коледжу брали участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у закладах вищої освіти медичного профілю» та опублікували свої статті в збірнику матеріалів конференції.

 • 7 березня 2024 р. – участь здобувачів освіти та викладачів коледжу у  науково-практичній конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» у Львівській медичній академії ім. Андрея Крупинського. Опубліковані тези доповідей у збірнику матеріалів конференції.
 • Обмін досвідом.
 • 16.12.2020 р. науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі освіти  Чернівецького медичного фахового коледжу взяли участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Кам’янського медичного коледжу.
 • 12.02.2021 р. здобувачі вищої освіти Кам’янського медичного коледжу прослухали онлайн лекцію кандидата психологічних наук, викладача Чернівецького медичного фахового коледжу Л.Українець з психології «Успішне спілкування. Ефективні техніки слухання». Детальніше…
 • 14.04.2021 р. Кам’янський медичний коледж взяв участь у І Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн конференції «СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» на базі Чернівецького медичного фахового коледжу. Детальніше…
 • 12.05.2022 р. викладачі та здобувачі освіти коледжу приєдналися до роботи ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Безпечне освітнє середовище, як основа створення ефективної системи безперервної освіти» та представили свої напрацювання в доповідях: «Сучасний інформаційний простір закладу освіти: перспективи розвитку та шляхи реалізації»; «Фундаментальна та фахова підготовка як фактор професійного спрямування здобувачів освіти при вивченні природничо-наукових дисциплін».

 • 27 квітня 2023 року здобувачі освіти та викладачі виступили з доповідями на ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції з міжнародною участю.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів Кам’янського медичного  коледжу.
 • Щорічна традиційна панорама «Днів науки» з видатними постатями Дніпропетровської медичної академії на базі Камʼянського медичного  коледжу.
 • Обмін досвідом.
 • Науково-педагогічні працівники Дніпропетровської медичної академії працюють в Кам’янському медичному коледжі на освітньо-професійній програмі Сестринська справа першого вищого (бакалаврського) рівня освіти.
 • 16.12.2020 здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники Дніпропетровської медичної академії взяли участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю: «СOVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Камʼянського медичного  коледжу.

Науково-педагогічні працівники та викладачі Камʼянського медичного  коледжу взяли участь у відкритих показових заходах:

 • листопад 2020 р. – обласне практичне заняття з основ медсестринства з теми: «Термометрія. Догляд за пацієнтами з гарячкою»;
 • листопад 2020 р. – обласне практичне заняття з дисциплін Невідкладні стани в хірургії та Внутрішня медицина з теми: «Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях органів черевної порожнини та прямої кишки»;
 • лютий 2021 р. – засідання обласного методичного обʼєднання викладачів іноземної мови та іноземної мови з професійним спрямуванням;
 • 19.03.2021 р. –  засідання обласної методичної ради з теми: «Цифрова трансформація інформаційно-освітнього простору: використання хмарних сервісів як повноцінних навчальних інструментів»;
 • 02.04.2021 р. у відкритому обласному занятті з зарубіжної літератури, форма проведення «панельна» дискусія з теми: «Ернест Міллер Хемінгвей «Старий і море»».

Науково-педагогічні працівники та викладачі  Криворізького медичного коледжу взяли участь в обласних показових відкритих заходах, що було представлено педагогічним колективом та здобувачами освіти Кам’янського медичного коледжу:

 • у лютому 2020 р. – інтегрований позааудиторнийу захід: «Життя поставлене на паузу. Інтермецо. Достукатись, щоб почули».
 • 26.11.2020 р. – обласна методична рада за темою: “Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти як професійно-орієнтованої технології підготовки фахівців медичної галузі”.
 • 26.11.2020 р. – обласне методичне об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін “Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях загальноосвітніх дисциплін”.
 • 12.12.2020 р. – «Панорама здобутків діяльності науково-дослідних гуртків у Камˈянському медичному коледжі».
 • 16.12.2020 р. – Науково-практична конференція з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення»

Науково-педагогічні працівники та викладачі  Кам’янського медичного коледжу взяли участь у відкритих показових заходах,  які проводилися  у Дніпровському базовому медичному коледжі:

 • 22.11.2020 – обласна методична рада, обласного методичного об’єднання заступників директорів за напрямками роботи, завідувачів відділень, методистів з теми: “Інноваційні підходи до провадження дистанційної форми навчання: досвід, проблеми, перспективи”.
 • У жовтні 2020 р. науково-педагогічні працівники та викладачі  Кам’янського медичного коледжу взяли участь у відкритих показових заходах, які проводилися у Дніпровському базовому медичному коледжі:
 1. обласне теоретичне заняття з української літератури з теми: «Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста.  Усмішки»;
 2. обласний відкритий захід  «Де козак, там і воля».
 • 18.12.2020 р. – сумісне засідання обласних методичних об’єднань викладачів медсестринства, викладачів дисциплін терапевтичного профілю медичних коледжів Дніпропетровської області та обласне відкрите бінарне практичне заняття з медсестринства у внутрішній медицині. ОМС з теми: “Функції медсестри при виявлені та вирішені проблем хворого при хронічній нирковій недостатності”.
 • 18.02.2021 р. – у сумісному засіданні обласних методичних обʼєднань керівників, викладачів фізичного виховання та викладачів хірургічних дисциплін;
 • 24.02.2021 р. – у відкритому обласному  засіданні хіміко-біологічного студентського гуртка «Дослідник»: «Біогенні хімічні елементи в житті людини»;
 • 26.02.2021 р. – в  обласному  бінарному практичному занятті з фізіології та основ біофізики та медичної апаратури з теми: «Дослідження функції кровоносних судин. Вивчення руху крові по судинах та вимірювання кровʼяного тиску»;
 • 16.03.2021 р. – у відкритому обласному бінарному практичному занятті з медсестринства в інфектології та  технологій (основ медсестринства) з теми: «Гострі респіраторні вірусні захворювання. Грип»;

 • 18.03.2021 р. – в обласному методичному об’єднанні викладачів педіатрії, акушерства та гінекології.

 • 01.04.2021 р. – у робочій нараді з теми: «Організація освітнього процесу у медичних коледжах області відповідно до сучасних вимог»

Науково-педагогічні працівники та викладачі  Дніпровського базового медичного коледжу взяли участь  в обласних показових відкритих заходах, що було представлено педагогічним колективом та здобувачами освіти Кам’янського медичного коледжу:

 • у лютому 2020 р. – інтегрований позааудиторний  захід: «Життя поставлене на паузу. Інтермецо. Достукатись, щоб почули».
 • 26.11.2020 р. – обласна методична рада за темою: “Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти як професійно-орієнтованої технології підготовки фахівців медичної галузі”.
 • 26.11.2020 р. – обласне методичне об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін “Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях загальноосвітніх дисциплін”.
 • 12.12.2020 р. – «Панорама здобутків діяльності науково-дослідних гуртків у Камˈянському медичному коледжі».
 • 16.12.2020 р. – Науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення».

Науково-педагогічні працівники та викладачі  Кам’янського медичного коледжу взяли участь у відкритих показових заходах,  які проводилися  на базі Нікопольського медичного коледжу:

 • У листопаді 2020 р. науково-педагогічні працівники та викладачі Камʼянського медичного  коледжу взяли участь   у відкритому обласному заході з теми: «Формування загальних та професійних компетентностей шляхом використання методу проєктів».
 • 23.02.2021 р. – в обласній методичній раді з теми: «Новітні форми організації освітнього процесу. Вимоги сьогодення».
 • 23.02.2021 р. – в інтегрованому обласному практичному занятті з дисциплін  Невідкладні стани в хірургії  та Внутрішня медицина з теми: «Невідкладні стани при захворюваннях і ушкодженнях органів черевної порожнини та прямої кишки», що проводилися на базі Нікопольського медичного коледжу.

Науково-педагогічні працівники та викладачі Нікопольського медичного коледжу взяли участь у відкритих показових заходах Кам’янського медичного коледжу:

 • у лютому 2020 р. – в інтегрованому позааудиторному заході: «Життя поставлене на паузу. Інтермецо. Достукатись, щоб почули».
 • 26.11.2020 р. – обласна методична рада за темою: “Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти як професійно-орієнтованої технології підготовки фахівців медичної галузі”.
 • 26.11.2020 р. – обласне методичне об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін “Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях загальноосвітніх дисциплін”.
 • 12.12.2020 р. – в обласному  заході: «Панорама здобутків діяльності науково-дослідних гуртків у Камˈянському медичному коледжі».
 • 16.12.2020 р. – у Науково-практичній конференції з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Кам’янського медичного коледжу.

Науково-педагогічні працівники та викладачі Кам’янського медичного коледжу взяли участь у відкритих показових заходах,  які проводилися  на базі Павлоградського медичного коледжу:

 • У квітні 2020 р. у  відкритих обласних навчально-виховних заходах з тем: «Фізичне та духовне здоровˈя студентів медичного закладу – складова якісної підготовки медичних фахівців»; «Заходи першої долікарської (фельдшерської ) допомоги при пораненнях та ушкодженнях».
 • 09.04.2021 р.:
 • у засіданні обласної методичної ради з теми: «Формування особистості студентів медичного коледжу на основі креативної освіти згідно нових вимог»;
 • у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів хірургічного профілю;
 • у відкритому обласному навчально-методичному заході з теми: «Заходи першої медичної та долікарської (фельдшерської) допомоги при пораненнях та ушкодженнях»;
 • у відкритому обласному навчально-виховному заході з теми: «Фізичне та духовне здоров’я студентів медичного закладу – складова якісної підготовки медичних фахівців».

Науково-педагогічні працівники та викладачі Павлоградського медичного коледжу взяли участь в обласних показових відкритих заходах, що було представлено педагогічним колективом та здобувачами освіти Камˈянського медичного коледжу:

 • у лютому 2020 р. – інтегрований позааудиторнийу захід: «Життя поставлене на паузу. Інтермецо. Достукатись, щоб почули».
 • 26.11.2020 р. – обласна методична рада за темою: “Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти як професійно-орієнтованої технології підготовки фахівців медичної галузі”.
 • 26.11.2020 р. – обласне методичне об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін “Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях загальноосвітніх дисциплін”.
 • 12.12.2020 р. – «Панорама здобутків діяльності науково-дослідних гуртків у Камˈянському медичному коледжі».
 • 16.12.2020 р.– Науково-практична конференція з міжнародною участю: «COVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення».
 • Он-лайн курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів Кам’янського медичного коледжу.
 • 22 – 23 жовтня 2020 р. науково-педагогічні працівники та викладачі Кам’янського медичного коледжу взяли участь в ХІ науково – практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» асоціації медичних сестер Житомирської області.
 • 16.12.2020 р. науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі освіти  Житомирського медичного інституту взяли участь у Науково-практичній конференції з  міжнародною участю: «COVID-19:  засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Кам’янського медичного коледжу.
 • З 2006 року науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі освіти Кам’янського медичного коледжу брали участь  у Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ Міжнародному медичному конгресі студентів  та молодих вчених.
 • 13-15 квітня 2020 р. науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі вищої освіти Кам’янського медичного коледжу з результатами роботи п’яти науково-дослідних гуртків взяли участь у “XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених”. Тези доповідей увійшли у збірку наукових матеріалів конгресу.
 • 25 травня 2021 р. Кам’янський медичний коледж спільно з навчально-науковим інституту медсестринства Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України взяли участь у Міжнародній конференції студентських наукових гуртків за темою “Роль медсестри та акушерки у протидії хворобам цивілізації” („Rola pielęgniarki i położnej w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym”). Організатором конференції виступив Інноваційний університет Колегіум Мазовія у Седльцях. Переглянути детальніше…
 • Публікації статей викладачів Камʼянського медичного  коледжу та здобувачів освіти в періодичному виданні  «Актуальні проблеми медицини» медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини.
 • 2018 – 2019 н.р. – розробка спільного науково-дослідного гурткового проєкту здобувачів освіти: «Кефалометричні кореляти когнітивної діяльності студентської молоді».
 • 2017 – 2019 н.р. – участь викладачів та здобувачів освіти Камʼянського медичного  коледжу у студентських науково-практичних конференціях іноземними мовами «У здоровому тілі – здоровий дух» на базі Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини.
 • 05.03.2020 р. науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі вищої освіти Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини взяли безпосередню участь у Науково-практичній студентській конференції-фестивалі іноземними мовами з міжнародною участю: «Soft skills – технології інтернаціоналізації вищої освіти та навички успішності медичного практика» на базі Камʼянського медичного  коледжу.

 • Участь здобувачів вищої освіти Дніпровського медичного інституту традиційної та нетрадиційної медицини у Науково-практичній конференції з міжнародною участю: «СOVID-19: засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Камʼянського медичного  коледжу.

 • 23.10.2020 р. здобувачі вищої освіти Кам’янського медичного коледжу взяли участь в онлайн лекторії викладачів Університету імені А.Нобеля з менеджменту.
 • У грудні 2020 р. викладачі  циклової комісії терапії та хірургії  Кам’янського медичного коледжу під час тижня циклової комісії взяли участь у  круглому столі з питань ресурсної медицини:  «Як подолати стрес під час пандемії, вижити та не зламатися» за онлайн участю фахівця кафедри інноваційних технологій, психології та соціальної роботи Університету імені А.Нобеля Н.Бикової зі сприянням телевізійного каналу NOBEL.TV.
 • Здобувачі освіти Кам’янського медичного коледжу щорічно беруть участь у Днях абітурієнта: «Професійні канікули» (26-28.10.2020 р., 23.01.2021р. (онлайн);
 • У грудні 2020 р. здобувачі освіти Кам’янського медичного коледжу взяли онлайн участь у віртуальній студентській Новорічній ялинці.
 • На 01.03.2021 р. запланована участь здобувачів вищої та передвищої освіти у вибірковому професійно-орієнтованому конкурсі «Маркетолог – моя майбутня професія ХХІ століття» з дослідницькою роботою «Елементи маркетингу в моїй майбутній професії», з наступною участю здобувачів освіти коледжу у ХІІ Міжнародній науково-практичній студентській конференції «Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів», яка запланована Університетом імені А. Нобеля 24.03.2021 р.
 • 28.02.2021 р. –  участь здобувачів освіти коледжу у черговому онлайн занятті клубу «Big Boss», яке проводять викладачі  кафедри глобальної економіки Університету імені Альфреда Нобеля  за темою “Імідж  ділової людини”.

 • У березні 2021 р. Петро  Голуб, здобувач освіти ОПП Лікувальна справа, отримав Перше місце на творчому професійно-орієнтованому конкурсі «МОЯ ПРОФЕСІЯ – МАРКЕТОЛОГ 21 СТОЛІТТЯ» в рамках проєкту Університету імені Альфреда Нобеля. Детальніше…
 • Обмін досвідом.
 • 16.12.2020 р. науково-педагогічні працівники, викладачі та здобувачі освіти  Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти взяли участь у Науково-практичній конференції з  міжнародною участю: «COVID-19:  засоби та методи безпеки сьогодення» на базі Кам’янського медичного коледжу.
 • 10-11 лютого 2022 року викладачі та здобувачі освіти коледжу брали участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених» та поділилися своїми напрацюваннями і обмінялися досвідом наукової та педагогічної діяльності в доповідях: «Вплив паління на виникнення захворювань тканин ротової порожнини у підлітків»; «Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату».

 • 19-20 травня 2022 року здобувач освіти ОПП Лікувальна справа Аліна Чех у співавторстві зі Світланою Клименковою, викладачем фармакології брали участь в II Всеукраїнській науково-практичній конференції: «Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги», в напряму – трансформаційні процеси підготовки сучасного медичного та фармацевтичного працівника, з доповіддю: «Пошуково-дослідна робота як  форма  пізнавально-творчої діяльності здобувачів освіти на прикладі аналізу хімічного складу енергетиків».

 • 7-8 лютого 2023 року викладачі відділення зуботехнічних дисциплін зляли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених» за ініціативи Рівненської медичної академії. Детальніше…

 • 7-8 лютого 2024 року здобувачі освіти та викладачі відділення Стоматології ортопедичної брали участь у V Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених» Детальніше…
 • 24-25 лютого 2022 року викладачі основ латинської мови з медичною термінологією приєдналися до роботи ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук» та поділилися методами та принципами викладання латинської мови у Кам’янському фаховому медичному коледжі.

 • 30 березня 2023 року викладачі коледжу брали участь в ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції та виступили з доповідями.
 • Обмін досвідом.
 • 29.10.2020 відбулося обласне методичне єднання заступників директорів з виробничого навчання.
 • Стажування викладачів циклової комісії природничо-наукових дисциплін.
 • 19.11.2019 р. науково-педагогічні працівники, викладачі, молоді вчені та здобувачі вищої освіти – гуртківці Українського державного хіміко-технологічного університету взяли участь у науково-практичній конференції «Діалог молодих дослідників» за темою: «Сучасний кардіо-метаболічний профіль. Кардіохірургія: вчора, сьогодні, завтра»  на базі Кам’янського медичного коледжу.

19.11.2019 р. здобувачі вищої освіти  та науково-педагогічні працівники Академії фізичної культури і спорту взяли учать у студентській науково-практичній конференції «Діалог молодих дослідників» за темою: «Сучасний кардіо-метаболічний профіль. Кардіохірургія: вчора, сьогодні, завтра» на базі Камʼянського медичного  коледжу.

 • Обмін досвідом.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів Кам’янського медичного  коледжу.
 • 21 січня 2022 року викладачі та здобувачі освіти коледжу приєдналися до роботи Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», поділилися своїми напрацюваннями і обмінялися досвідом наукової та педагогічної діяльності. Детальніше…
 • 23 січня 2023 року здобувачі освіти та викладачі Кам’янського фахового медичного коледжу брали участь у ІІ Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості» за ініціативою медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету. Детальніше…
 • Обмін досвідом.
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та викладачів Кам’янського медичного  коледжу.
 • 10.12.2020 р. здобувачі вищої освіти Кам’янського медичного  коледжу  взяли участь у майстер-класі «Найбільш поширені невідкладні стани в практиці лікаря. Серцево-легенева і церебральна реанімація: мета, показання, техніки та ускладнення. Анафілактичний шок: види і невідкладна терапія. Кровотеча і крововтрата. Методи і засоби зупинки кровотечі» з відпрацюванням практичних навичок з надання невідкладної допомоги пацієнтам на базі приватного ЗВО «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я».
 
 • 22–23 лютого 2023 року викладачі коледжу брали участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції та опублікували свої статті у збірнику матеріалів конференції.
 • 12 квітня 2023 року викладачі коледжу брали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції та опублікували свої статті у збірнику матеріалів конференції.
 • 28 лютого 2023 року викладачі коледжу брали участь в V Регіональній науково-практичній конференції та опублікували свої статті у збірнику матеріалів конференції.