Міжнароднa конференція студентських наукових гуртків

25 травня  2021 р. Кам’янський медичний коледж взяв участь у Міжнародній конференції студентських наукових гуртків за темою “Роль медсестри та акушерки у протидії хворобам цивілізації” („Rola pielęgniarki i położnej w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym”).

Організатором конференції виступив Інноваційний університет Колегіум Мазовія у Седльцях. Головною метою конференції було об’єднання дослідників з числа здобувачів освіти для обміну досвідом щодо забезпечення   подальшого  розвитку  медсестринства, пошуку ефективних підходів до боротьби з найпоширенішими хворобами цивілізації, інноваційних практик у галузі охорони здоров’я.

До складу наукового комітету конференції увійшли:

  • Ева Чечелевська, доктор медичних наук, доктор філософії – декан факультету наук медичних Інноваційного університету Колегіум Мазовія в Седльцях, Польща
  • Дорота Вінярська, доктор – декан філії в Отвоцку Інноваційного університету Collegium Mazovia, Польща
  • Анета Дмовська – Пицка – завідувач кафедри медсестер та акушерства Інноваційного університету Collegium Mazovia в Седльцях, Польща
  • Петро Мазур, кандидат медичних наук – директор Кременецького державного медичного коледжу, Україна
  • Світлана Ястремська, доктор педагогічних наук, професор – директор навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
  • Світлана Бондарь, доктор філософії в галузі охорони здоров’я  – директор Кіровоградського медичного фахового коледжу ім. Є.Й.Мухіна
  • Тетяна Тимченко – директор Кам’янського медичного коледжу, Україна.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась д-р Божена Пєхович – ректор Колегіуму Мазовія Інноваційного університету в Седльцях.

Кам’янський медичний коледж представляла  Катерина Капустян,  здобувач освіти спеціальності 223 Медсестринство,  з доповіддю за темою «Науково-дослідна робота студентів як інструмент підготовки медичних сестер до протидії серцево-судинним захворюванням»; наукові керівники: к.мед.н., доцент В. Вільгусевич, голова циклової комісії терапії та хірургії Н. Якубович, професіонал-практик В. Борощук,

Наукова доповідь є результатом активної роботи науково-дослідного гуртка, метою якого було визначення рівня ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ – ІІІ стадій для проведення профілактичної роботи. Дослідження дали можливість не лише визначити рівень ризик  розвитку патологічних змін в організмі, а й впевнитися, що їх можна попередити.

У науковій доповіді зроблено теоретичне узагальнення і розв’язання актуальної проблеми галузі охорони здоров’я – саме санітарно-просвітницька робота є пріоритетним напрямком у протидії хворобам цивілізації.

Як висновок, у коледжі створено наукове середовище, яке сприяє формуванню та розвитку в майбутніх медичних сестер науково-дослідних умінь, клінічного мислення, залучення їх до активної наукової діяльності.

 

                                                        Світлана Шостак,

керівник науково-дослідної роботи

                                                        студентів коледжу