Міжнародна співпраця

у Кам'янському медичному коледжі

Мета

Стимулювання і організаційна підтримка закордонних стажувань викладачів, студентів, участь у міжнародних наукових конференціях, підтримка наукових публікацій

Цілі

Розвиток міжнародного партнерства між Кам'янським медичним коледжем і між науковими спільнотами. Організаційна підтримка проведення спільних із іноземними науковцями освітніх і наукових проектів

Стратегія

Міжнародна мобільність студентів і персоналу, інтернаціоналізація та вдосконалення освітніх програм і цифрового навчання, стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування потенціалу

Міжнародна академічна мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується учасниками освітнього процесу закладів вищої освіти (наукових установ) України та закладах вищої освіти (наукових установах) поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу іноземних закладів вищої освіти (наукових установ) в українських закладах вищої освіти (наукових установах).

Академічна мобільність студентів Коледжу спрямована на підвищення якості вищої освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників Коледжу на українському та міжнародному ринках освітніх послуг і праці, набуття студентами досвіду впровадження інших моделей створення та поширення знань й поглиблення інтеграційних процесів з питань навчання.

Викладачі коледжу беруть участь у наукових міжнародних конференціях та симпозіумах, круглих столах, майстер-класах, підтримують творчі зв’язки з ЗВО України, Польщі та вченими світу.

Події

Публікації

ПОДОЛАННЯ БАР'ЄРІВ МОВНИХ, ВІКОВИХ, ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ - ГУРТКІВЦІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
НА МІЖНАРОДНИХ МЕДИЧНИХ КОНГРЕСАХ

«Особливості роботи медичної сестри з реабілітації хірургічних хворих»

Дипломи за кращу наукову доповідь:
 • Садовська Наталія
 • Паращук Христина

Науковий керівник: канд. мед. наук Кулєшова З.Д.

 

«Реабілітація дітей з краніовертебральною пологовою травмою в умовах ФАПу»

Сертифікат учасника:
 • Божко Олена

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков  Т.О., Шитикова Т.В.

 

«Порівняльна характеристика міцності різних видів ретенції металлоакрілових конструкцій»

Сертифікат учасника:
 • Токарський Олег

Науковий керівник: Токарська Т.О.

«Реабілітація пацієнтів з вегетативними та психосоматичними розладами, які перенесли легку черепно-мозкову травму»

Диплом за кращу наукову доповідь:

Дем’янець Олена

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т. В.

«Реабілітація юних спортсменів з наслідками черепно-мозкової травми методами мануальної кінетотерапії»

Диплом ІІ ступеня:
 • Романовський Артем

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т. В.

«Клініко-морфологічні прояви краніальної асиметрії у студентів, які перенесли черепно-мозкову травму»

Сертифікати учасників:
 • Романовський Артем
 • Захарейко Сніжана

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т. В.

«Нові підходи в діагностиці когнітивних здібностей підлітків з післятравматичною цереброастенією»

Диплом ІІ ступеня:
 • Мартиненко Олена
 • Понурко Іван
 • Мхітарян Гаяне

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т. В.

 

«Можливості краніофаціальної  діагностики в осіб молодого віку»

Сертифікати учасників:
 • Сай Родіон
 • Мартиненко Олена
 • Буц Володимир

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т. В.

 

«Здійснення сестринського спостереження та догляду за пацієнтами після пластичних операцій»

Диплом ІІ ступеня:
 • Недбайло Світлана
 • Шевченко Євгенія
 • Качанова Інна

Науковий керівник : канд. мед. наук Кулєшова З.Д.

«Можливості іридодіагностики у прогнозуванні результатів складання студентами ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М»

Сертифікати учасників:
 • Наволочко Ігор
 • Горяїнов Сергій

Наукові керівники: канд. мед. наук Шитиков Т.О., Шитикова Т.В.

XXIV МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ

 

ВИВЧЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ ЖІНОК РІЗНИХ ГРУП РИЗИКУ
 • Доповідачі: Сирота Валерія, Формальова Олександра
 • Науковий консультант: канд. мед. наук Д. П. Ткаченко
 • Наукові керівники: Л. Б. Маглиш, К. І. Єгорова, Т. Ф. Ігнатенко
 • Сторінка у збірнику матеріалів: 87.

 

ВИВЧЕННЯ МІКРОФЛОРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН ПРИ УРГЕНТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЇЇ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ
 • Доповідачі: Гук Олександра, Павленко Дарія, Пархомець Тетяна
 • Циклова методична комісія медсестринської справи
 • Наукові керівники: канд. мед. наук, доц. Є. Ф. Самарець, Ю. Г. Кікоть, В. О. Вишневський
 • Сторінка у збірнику матеріалів: 98.

 

ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГРУП РИЗИКУ ЗА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ У МОЛОДОМУ ВІЦІ
 • Доповідачі: Василенко Галина, Стадніченко Надія, Ружина Анастасія
 • Циклова комісія клінічних дисциплін
 • Наукові керівники: канд. мед. наук Є. П. Василенко, Л. Б. Рудзік, О. Ф. Кущ
 • Сторінка у збірнику матеріалів: 115.

 

ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇУ СТУДЕНТІВ КАМʼЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГРУПРИЗИКУ І НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
 • Доповідачі: Брилевич Олена, Січова Анастасія
 • Циклова комісія терапії та хірургії
 • Наукові керівники: канд. мед. наук В. Ф. Вільгусевич, Н. О. Якубович
 • Сторінка у збірнику матеріалів: 172.

 

ОЦІНКА СТАНУ ПАМ’ЯТІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЇЇ ПОРУШЕНЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ
 • Доповідач: Щикно Олександра
 • Циклова методична комісія терапії та хірургії
 • Наукові керівники: канд. мед. наук І. В. Захолодило, Т. В. Шитикова
 • Сторінки у збірнику матеріалів: 175-176.

 

ПАЛІННЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ЗНИЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА
 • Доповідачі: Чуйко Олена, Олефір Андрій
 • Циклова комісія природничо-наукових дисциплін
 • Наукові керівники: д-р мед. наук, проф. Е. А. Деркачов Л. Г. Бондаренко, Н. В. Могіна
 • Сторінка у збірнику матеріалів: 204.

 

Матеріали XXIV МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ