Внутрішнє забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти має на меті створення алгоритму постійної інституційної уваги до якості освіти, включно з переглядом і покращенням освітньо-професійних програм. Ця система має особливе значення для забезпечення конкурентоздатності навчального закладу та  його випускників.

В Кам’янському медичному коледжі створений відділ забезпечення якості освіти, який модерує всі необхідні процеси, збирає інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління.

Забезпечення якості – завдання для всіх структурних підрозділів коледжу, отже – всі розділяють відповідальність в рамках своїх повноважень.

План-графік внутрішнього контролю

План-графік проведення внутрішнього контролю у Кам’янському медичному коледжі 2019/2020 н.р.

Відділ

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти

Анкетування

Результати моніторингу якості освітньої діяльності в Кам’янському медичному коледжі

Результати анкетування “Викладач очима студента”

Рейтинг діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

Рейтинг діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 2019-2020 н.р.

Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Основні стандарти якості освіти:

Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) 

Кадровий склад викладачів коледжу

Кадри коледжу

Кадровий склад ОП Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти