Внутрішнє забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти має на меті створення алгоритму постійної інституційної уваги до якості освіти, включно з переглядом і покращенням освітньо-професійних програм. Ця система має особливе значення для забезпечення конкурентоздатності навчального закладу та  його випускників.

В Кам’янському медичному коледжі створений відділ забезпечення якості освіти, який модерує всі необхідні процеси, збирає інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління.

Забезпечення якості – завдання для всіх структурних підрозділів коледжу, отже – всі розділяють відповідальність в рамках своїх повноважень.

Відділ

Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти


Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 20.03.2020 року № 2745-VIII


Основні стандарти якості освіти:

Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) 


Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти 2021-2022