Інформація
щодо виконання здобувачами вищої освіти навчальних програм у Кам’янському медичному коледжі
в умовах дистанційного навчання

У коледжі запроваджено дистанційне навчання за допомогою  платформи Moodle. Для того, щоб дистанційне навчання було максимально ефективним, його потрібно правильно організувати за допомогою системи організаційних, технічних, програмних та методичних заходів.

 

Для викладачів коледжу було проведено семінар «GOOGLE-ФОРМИ В РОБОТІ ВИКЛАДАЧА», матеріали якого розміщено на сайті коледжу «Методичні рекомендації для викладачів», під час якого викладачів коледжу було поінформовано, як завдяки Google формам можна проводити опитування, створюючи запитання різних типів, під час дистанційного навчання. У березні 2020 р. викладачі виконали необхідний обсяг завдань вебінару «Організація дистанційного навчання за допомогою GoogleClassroom» в обсязі 4 академічних  годин та отримали сертифікати. Кожен викладач для себе обрав свій ресурс спілкування, а саме: сайт коледжу, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, Zoom.

 

Для забезпечення виконання здобувачами освітніх програм   було  налагоджено зв’язки між усіма учасниками освітнього процесу, поінформовано, які є опції, завдання, вимоги дистанційної форми навчання.

У коледжі дистанційне навчання здійснюється відповідно до  тематичних планів робочих програм навчальних дисциплін згідно з розкладом занять у середовищі Moodle, GoogleClassroom, де створено  віртуальне середовище  для кожної студентської групи. Застосування дистанційних технологій відбувається із використанням відео-, аудіо-, текстової та графічної інформації, різних додатків Google.

Під час теоретичного навчання викладачі працюють зі студентами на платформах дистанційного навчання Moodle та GoogleClassroom, Zoom, Viber, Skype для проведення занять завдяки технологіям відеозв’язку.

Технології віртуального класу, що стало можливим завдяки платформі Google  – GoogleClassroom, дозволили змоделювати освітній процес, щоб він не відрізнявся від звичайного заняття і мав відповідну комунікаційну складову.

Інтерактивні лекції викладають у вигляді документу MicrosoftWord, Microsoft PowerPoint, відео з YouTube-каналу у GoogleСlassroom.

Під час практичних (семінарських) занять викладачі співпрацюють зі студентами у віртуальних класах завдяки технологіям відеозв’язку (Zoom, Viber, Skype) забезпечується зворотній зв’язок, відбувається спілкування з викладачем через особисті повідомлення чи в потоці.

Викладачі з метою перевірки знань студентів використовують різні типи тестів за допомогою  Google Forms (у вигляді  тестового контролю, ситуаційних задач, диктантів, карточок, електронної пошти, інтерактивних модулів та ін.), як з обмеженням часу, так і без, із встановленням кількості спроб, можливістю переглядати результати проходження тесту, також створюють декілька варіантів, які відкриваються за випадковим вибором, що знижує ймовірність плагіату.

Викладачі підготували банк екзаменаційнихматеріалів. Екзамени будуть проведені за допомогою програм Zoom, Viber, Skype.

Для проведення переддипломної практики викладачі коледжу підготували тестові завдання (за буклетами 2015-2018 рр.) у Google Forms. Диференційовані заліки будуть проходити з використанням програм Zoom, Viber, Skype.

Підготовка студентів 2 курсу до зовнішнього незалежного оцінювання відбувається у віртуальних класах та під час трансляції уроків, посиланням на сайті коледжу, на YouTube-каналі МОН для студентів першого та другого курсу.

Підготовка здобувачів освіти до ліцензійного інтегрованого тестового іспиту Крок М, Крок Б відбувається завдяки створеним Google Сlassroom та посиланням на сайті коледжу.

Для дистанційного навчання зі студентами викладачі Кам’янського медичного коледжу застосовують власні навчальні сайти.

Наприклад,

Сайт містить:

  • теоретичний матеріал;
  • практичні (домашні) завдання;
  • перевірка домашніх завдань в умовах дистанційного навчання організована за допомогою інструмента GoogleForm;
  • для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу розроблені тестові завдання.

Методологія науково-дослідної роботи

Google Classroom викладача Соснової В.А.

Відпрацювання пропущених занять студентами відбувається завдяки відеозв’язку на платформах Zoom, Viber, Skype у вигляді  тестового контролю, ситуаційних задач, диктантів, інтерактивних модулів.

Адміністрація коледжу має доступ до спільного викладання курсів у віртуальних класах та здійснює контроль щодо виконання освітньо-професійних програм згідно з розкладом та програм навчальних дисциплін.