Відділ підвищення кваліфікації викладачів

Реалії сьогодення вимагають від викладачів закладу вищої освіти постійного самовдосконалення, підвищення фахової майстерності. Ефективність діяльності залежить від компетентності працівників, які забезпечують навчальний процес у коледжі.

У Кам’янському медичному коледжі функціонує відділ підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечує планування та організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу.

Відділ співпрацює з закладами післядипломної педагогічної та медичної освіти з питань  підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу.

Керівник відділу

Сотникова Ольга Михайлівна

sotnykova@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Зубенко Алла Павлівна

zubenko@med.cc.ua
Склад відділу
  • Сотникова О.М., методист коледжу;
  • Зубенко А.П., канд. мед. наук, викладач;
  • Волковая В.О., помічник директора з кадрової роботи.

Основні завдання відділу

  • забезпечення ефективного функціонування системи безперервного навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу;
  • планування перепідготовки, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу, визначення напрямів, форм, методів і термінів навчання на основі аналізу загальної потреби коледжу у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки з урахуванням результатів атестації та індивідуальних планів розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників;
  • укладання договорів із закладами післядипломної освіти, курсами підвищення кваліфікації, закладами вищої освіти, у тому числі зарубіжними, з навчання і стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу;
  • здійснення організаційно-методичного керівництва науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу, що проходять курси підвищення кваліфікації, стажування;
  • контроль систематичності і якості виконання навчальних планів і програм, оформлення звітної документації науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу під час проходження підвищення кваліфікації;
  • аналіз результатів та ефективність професійного вдосконалення, розробка пропозицій щодо форм і методів навчання та підвищення кваліфікації науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу.

Таким чином, робота відділу направлена на організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу, підписання договорів з суб’єктами підвищення кваліфікації,  надання методичної допомоги щодо оформлення документації,  сприяє професійному розвитку викладацького складу.

Нормативні документи

Всі викладачі коледжу (100%) пройшли підвищення кваліфікації, як психолого-педагогічне, так і за фахом.

безперервний професійний розвиток викладачів

сучасні онлайн-курси для самоосвіти викладачів