Відділ забезпечення якості освіти

Відділ забезпечення якості освіти є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янського медичного коледжу» Дніпропетровської обласної ради», що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти)

Склад відділу забезпечення якості освіти

Керівник відділу

Сотник Валентина Леонідівна

sotnik@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Василенко Євгенія Петрівна

vasilenko@med.cc.ua

члени відділу забезпечення якості освіти

Викладачі:

Здобувач вищої освіти:

 • Попова В.А.
 • Верник П.П.
 • Казакевич Л.І.
 • Зюкіна А.П.
 • Курницька Т.Л.
 • Нерсесян В.М.
 • Кривошапко Л.О.
 • Мякушко В.А.
 • Конох М.С.
 • Зубенко А.П.
 • Яловий Л.М.
 • Щикно О.Ю.
 • Калениченко В.Є.
 • Дон Ю.В.

Основний напрям діяльності

Посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й спеціальності.

Основні завдання

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Основні функції

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;

вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

План роботи відділу

Підсумки роботи відділу якості освіти