Відділ забезпечення якості освіти

Відділ забезпечення якості освіти є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янського медичного коледжу» Дніпропетровської обласної ради», що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти)

Склад відділу забезпечення якості освіти

Керівник відділу

Сотник Валентина Леонідівна

sotnik@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Василенко Євгенія Петрівна

vasilenko@med.cc.ua

члени відділу забезпечення якості освіти

Викладачі:

Здобувачі вищої освіти:

 • Попова В.А.
 • Верник Г.Г.
 • Казакевич Л.І.
 • Зюкіна А.П.
 • Курницька Т.Л.
 • Нерсесян В.М.
 • Кривошапко Л.О.
 • Мякушко В.А.
 • Конох М.С.
 • Зубенко А.П.
 • Яловий Л.М.
 • Щикно О.Ю.
 • Калениченко В.Є.
 • Дон Ю.В.

Основний напрям діяльності

Відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти в Кам’янському медичному коледжі.

Основні завдання

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Основні функції

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

План роботи відділу

Підсумки роботи відділу забезпечення якості освіти