Офіційна інформація

Інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”

Дозвільні документи

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Розпорядження на переоформлення ліцензії

Рішення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Сестринська справа”  223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня 

СТАТУТ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в Кам’янському медичному коледжі

Сертифікати