Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості»

23 січня 2023 року здобувачі освіти та викладачі Кам’янського фахового медичного коледжу брали участь у ІІ Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості» за ініціативою медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету. Учасники конференції обмінялися ідеями, методичними підходами та новими науковими дослідженнями. Тези доповідей надруковані у збірник матеріалів конференції.

Валентина Соснова, заступник директора з виховної роботи, Іван Кушнір, голова ради студентського співуправління, член відділу науково-дослідної роботи та Юлія Пітченко, заступник голови ради, секретар ради, член інформаційно-технічного сектору визначили, що «особистісне зростання та соціалізація здобувачів освіти успішно відбувається завдяки діяльності студентського самоврядування коледжу» (Соснова В.А., Кушнір І., Пітченко Ю. Формування професійної спроможності через участь студентського самоврядування в суспільному житті. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 січня 2023 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023, с.161-166).

Оксана Куцевол, завідувач відділення, викладач української мови та літератури, Олена Лавецька та Світлана Харченко, викладачі історії України акцентували, що «різноманітна позааудиторна робота в коледжі є ефективним важелем впливу на єднання молоді, сприйняття нею світу та формування особистості, яка має гордість за приналежність до української нації» (Куцевол О.П., Лавецька О.В., Харченко С.Є. Формування української ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі.  Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 січня 2023 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023, с. 90-96).