Участь у І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

 

14 квітня 2021 року Кам’янський медичний коледж взяв участь у І Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн конференції «СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» на базі Чернівецького медичного фахового коледжу. Метою конференції зазначено висвітлення сучасних напрямів розвитку освітнього процесу в Україні, зокрема переходу до студентоорієнтованого компетентнісного навчання та популяризація принципів академічної доброчесності.

Елла Нор, голова Ради студентського співуправління Кам’янського медичного коледжу, здобувач освіти IV курсу долучилась до секційного засідання «Студентське самоврядування як стимулюючий фактор підвищення якості освіти» з публікацією тез за темою «Організаційні засади діяльності Ради студентського співуправління Кам’янського медичного коледжу»  (науковий керівник Наталія Лончук). Учасники освітнього процесу коледжу стали слухачами секційних засідань конференції: «Академічна мобільність студентів сучасного освітнього простору», «Судентоцентризм у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти», «Процес формування SOFT SKILLS у медичних закладах освіти за ОПП «Сестринська справа бакалавр», «Академічна доброчесність: практичний вимір».

Кам’янський медичний коледж висловлює щиру подяку організаційному комітету, учасникам за проведену на високому науково-практичному та інформаційному рівні конференцію. Вона дала змогу дізнатися багато нової і корисної інформації, яка буде тепер використана на практиці. Чекаємо на нові зустрічі!

 

Колектив Кам’янського медичного коледжу