Круглий стіл: «Студентоцентрований підхід: сучасний стан, проблеми, перспективи»

Дата проведення: 21 жовтня.

Цільова аудиторія: викладачі, науково-педагогічні працівники циклових комісій медсестринства, терапії та хірургії, клінічних дисциплін, природничо-наукових, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Питання, що обговорюватимуться:

  • Студентоцентроване навчання. Методи, які переносять фокус освіти з викладача на студента.
  • Студентське самоврядування як сфера студентоцентрованого підходу.
  • Індивідуальна освітня траєкторія як персональний шлях реалізації особистісно-професійного потенціалу студента.
  • Інтернаціоналізація вищої освіти як міжнародна мобільність для викладачів та студентів.
  • Неформальна освіта для викладачів та студентів: сучасні тенденції.

Мета заходу – поширення і використання в педагогічній практиці сучасних тенденцій студентоцентрованого підходу; особливості створення освітнього середовища; обмін досвідом наукової, професійної та власної діяльності зі здобувачами освіти щодо втілення в життя студентоцентрованого навчання.

Ініціатором проведення круглого столу виступила циклова комісія «Медсестринства».  Захід відбувся в межах Тижня циклової комісії.

Ключовими для обговорення серед учасників круглого столу були питання з педагогіки співробітництва: здобувач освіти – викладач – здобувач освіти.

У рамках роботи круглого столу «Студентоцентрований підхід: сучасний стан, проблеми, перспективи» учасники поділилися своїм досвідом.

Засідання круглого столу  розпочалося виступом директора Кам’янського медичного коледжу Тимченко Тетяни Миколаївни до учасників з вітальним словом та побажанням плідної праці.

Модератором круглого столу виступила  Верник Ганна Григорівна, голова циклової комісії медсестринства, кандидат медичних наук, доцент, яка наголосила на важливості оцінки студентоцентрованого підходу в сьогоденні, організації уніфікованої системи підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за участю команди високопрофесійних науково-педагогічних працівників.

В обговоренні актуальної тематики круглого столу взяли участь:

Василенко Є.П. , канд. мед. наук, викладач епідеміології, медсестринства в інфектології, яка наголосила, що головною метою фахової підготовки майбутніх фахівців є спрямованість на осмислення особистісних і професійних цінностей, а це потребує впровадження новітніх технологій через створення симуляційних центрів (блоків) та максимальне наближення практичного навчання до умов закладів охорони здоров’я.

Ткаченко Д.П., канд. мед. наук, викладач клінічного медсестринства в акушерстві та гінекології, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, підкреслив, що медсестринство  як напрямок є особливо відповідальним та складним у практичній медицині. Тому підготовка фахівців у цій сфері потребує нових підходів: зміни усталених стереотипів про роль медсестри в комплексі лікувально-діагностичних, профілактичних, реабілітаційних та медико-соціальних заходів; переосмислюється практична роль медсестри-лідера з освітнім рівнем бакалавра; оновлюються стандарти професійної поведінки, її обсяги і методи, які  забезпечуються студентоцентрованими підходами.

Якубович Н.О., лікар-терапевт, викладач-методист, розглянула у своїй доповіді питання формування професійних та соціальних компетентностей у студентів за допомогою інноваційних технологій у вищій медичній освіті як шлях до вибудовування власної освітньої траєкторії здобувачів освіти. За її словами дана освітня траєкторія передбачає шляхи досягнення для студента освітніх цілей як у навчальній діяльності, так і в різних видах поза аудиторної та самоосвітньої діяльності

Носар А. Є., канд. мед. наук, доцент, викладач хірургії, клінічного медсестринства в хірургії  розкрив питання     «Інтернаціоналізація вищої освіти як міжнародна мобільність для викладачів та студентів».  За його словами, в умовах перетворення, які здійснюються у всіх сферах життєдіяльності сучасної України, питання дистанційного навчання можна розглядати як засіб інтернаціоналізації вищої освіти, тому що онлайн-курси є засобом, за допомогою якого студенти, які не переміщаються в іншу країну для вивчення, можуть брати участь в міжнародних програмах навчання.

Лончук Н.В., заступник директора з виховної роботи, проаналізувала питання студентського самоврядування як  сфери студентоцентрованого підходу».  Вона зазначила, що Рада студентського співуправління коледжу  – це об’єднана студентська спільнота соціально активної, креативної та  небайдужої молоді, яка співпрацює на засадах партнерства, довіри, підтримки  та  поваги один до одного. Завдання Ради студентського співуправління – удосконалити освітній простір коледжу, зробити його безпечним та комфортним для навчання.

Самарець Е.Ф., канд. мед. наук, доцент, викладач клінічного медсестринства в хірургії, наголосив на тому, що справжній медик повинен вчитися все життя. Сьогодні в медицині та освіті починають домінувати розробки нових технологій: проектування, управління та менеджменту, компонування форм, методів, прийомів навчального процесу. Він зазначив, що неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників. Це й участі в онлайн-семінарі «Медсестринство на первинній ланці в Україні: кращі практики» (м. Київ, 25.09.2020), XІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». (Житомирський медичний інститут, 22.10.2020). Доповідач наголосив на потребі самоосвіти як вимозі сьогодення.

Підбила підсумки роботи круглого столу Попова В.А., методист коледжу, викладач клінічного медсестринства в педіатрії, яка підсумувала, що передбачає студентоцентроване навчання і викладання в освіті та медицині і які завдання поставлені перед викладачами: впровадження практик студентоцентрованого навчання в освітній процес; участь студентів у формуванні освітньої програм; вибір студентами дисциплін; впровадження сучасних педагогічних практик у діяльність коледжу. Круглий стіл об’єднав фахівців різних сфер науки, практики, суспільного життя.

Актуальні питання розвитку сучасної молоді обговорювались з точки зору педагогіки та медицини. Та які б методи і форми не пропонувались під час зібрання, головним їх завданням є – допомогти здобувачеві освіти самореалізуватись і бути успішною і щасливою особистістю.

За результатами круглого столу вийшов інформаційний бюлетень «Студентоцентрований підхід» (№2, листопад 2020).