Етика та академічна доброчесність в освіті та медицині

У роботі круглого столу «Етика та академічна доброчесність в освіті та медицині» взяли участь студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, представники студентського самоврядування, науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу.

Відкрив роботу зібрання Субочєв І.В., кандидат історичних наук, який зазначив,  що це питання дуже важливе і затребуване в сучасному освітньому просторі, зробив короткий огляд змісту збірника наукових есе учасників наукового стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності».( Варшава, Республіка Польща,1 – 13 жовтня 2018 року). Метою стажування є підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.  У збірнику розглядаються основні проблеми академічної доброчесності в навчальних та наукових роботах, що пов’язано з інтенсивною комп’ютеризацією та інформатизацією всіх аспектів людського життя. (© Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці, 2018 © Фундація: Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 1 – 13.10.2018). – Варшава, 2018. – 162 с.).

Вишневський В.О., викладач хірургії, запропонував створити версію глосарію основних понять з академічної доброчесності, розмістити їх в інформаційних куточках навчальних кабінетів та лабораторій.

Василенко Є.П., кандидат медичних наук, наголосила на самостійності студентів у підготовці рефератів, повідомлень; наявності необхідних посилань на джерела інформації.

Шостак С.І., викладач педіатрії, Відмінник охорони здоров’я,  дотримання академічної доброчесності необхідне для всіх учасників освітнього процесу – це забезпечує якість знань. Крім того, зазначила, що згідно з частиною сьомою статті 42 Закону України «Про освіту» види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності можуть визначатися як спеціальними законами, так і внутрішніми положеннями закладу освіти, за умови затвердження (погодження) основним колегіальним органом управління закладу освіти педагогічною радою.

Брилевич Ольга, студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, процитувала: «Доброчесність – це бажання робити якісь вчинки на користь інших людей, задля суспільства. Доброчесною є людина, котра керується не своїми власними благами, вигодами, а підпорядковується гуманності, порядності, справедливості». (Поняття доброчесності в етиці. URL: http://www.etica.in.ua/ponyattya-dobrochesnosti-v-etitsi/ (дата звернення: 03. 10.2018 р.). Я це усвідомлюю кожного дня, бо працюю старшою медичною сестрою в дитячому стаціонарі і спонукаю до цього своїх колег.

Учасники круглого столу прийшли висновку, що ефективний розвиток освіти та науки неможливий без дотримання стандартів та принципів академічної доброчесності, саме вона є показником розвитку суспільства.