Міське методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти.

28.10.2021 року дистанційно відбулося міське методичне об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової передвищої  освіти.

Досвідом роботи з колегами поділилась соціальний педагог коледжу Світлана Петріщева. Темою виступу стала «Специфіка супроводу осіб з особливими освітніми потребами в закладах фахової передвищої освіти». Ця тема актуальна у сьогоденному освітньому просторі, адже в роботі соціального  педагога враховується особистісно-орієнтований підхід до студентів, де в центрі стоять особистісні особливості студентів. Забезпечуючи соціальну підтримку осіб з особливими освітніми потребами, Кам’янський фаховий медичний коледж спирається на нормативно-правове забезпечення та досвід роботи колег.

Основний напрям соціального супроводуце створення оптимальних соціально-психологічних умов для успішного навчання та самореалізації студентів з ООП.

Практичний психолог Яна Коваленко зазначила, що психолого-педагогічний супровід осіб з ООП сприяє вибору здобувачами освіти професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей.

Психологічна служба коледжу