Використання сервісів Google в освітньому процесі

Варто пам’ятати:  жодні сучасні online – технології та модернізовані гаджети  ніколи не замінять живого спілкування.

У коледжі відбулося online – засідання викладачів Кам’янського фахового медичного коледжу з теми «Використання сервісів Google в освітньому процесі» у форматі обміну досвідом.

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, здобувачів освіти та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто, тому було прийнято рішення щодо проведення майтер-класів, практичних занять, тренінгів із застосування сервісів Google в освітньому просторі.

Серед доповідачів були  викладачі циклових комісій медсестринства, терапії та хірургії, клінічних, природничо-наукових, зуботехнічних, загальноосвітніх дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Було зазначено, що для створення інтерактивних онлайн і офлайн  занять використовують Google Клас, цей сервіс допомагає розширити навчання за допомогою інструментів, доступних в інтернеті. Це дає можливість давати завдання здобувачам освіти, перевіряти виконані завдання, виконувати проекти у групах, проводити заняття зі здобувачами освіти як дистанційно, так і онлайн через сервіс  Google Meet. Відбувся обмін досвідом щодо застосування низки технічних матеріалів у Google Класі, таких як відеоматеріали, презентації, гіперпосилання, тести тощо.

Дар’я Романова, викладач клінічних дисциплін, презентувала питання «Використання серверів Google на заняттях з медсестринства в педіатрії. Було зазначено, що використання серверів Google для проведення практичних занять значно підвищує якість дистанційного навчання. Медицина – складна наука, має багато нюансів, тому самостійно зрозуміти та вивчити тему здобувачу освіти важко. За допомогою Google meet можливо проведення практичного заняття онлайн, що дає можливість більш детально пояснити теоретичну частину заняття, а здобувачам освіти поставити запитання викладачу. В Google класі викладач має можливість задати завдання здобувачам освіти з чіткими інструкціями для його виконання, встановити критерії оцінювання. Така робота спрямована на  перевірку засвоєння матеріалу  кожним студентом та визначення проблем, що виникають при вивченні клінічних дисциплін.

Катерина Єгорова, викладач сестринської справи, поділилась навичками роботи в Google meet під час практичних занять з медсестринства в гінекології. Викладач звернула увагу на важливість зворотнього зв’язку зі здобувачами освіти під час опрацювання матеріалу. Акцент зроблено на розвиток Soft skills та Hard skills.

Світлана Клименкова, викладач природничо-наукових дисциплін,  надала рекомендації щодо оцінювання здобувачів освіти за результатами  виконання практичних занять. Доповідач зауважила, що не завжди у здобувача освіти є можливість працювати синхронно, акцент зроблено на організацію навчання в Google classroom за допомогою сервісів Google. Дуже важливо, щоб завдання було доступним та зрозумілим, коли студент не може вийти на відеозв’язок.

Людмила Бондаренко, викладач природничо-наукових дисциплін, розповіла про використання  технології віртуального класу на заняттях з анатомії та фізіології, застосовуючи платформу Google  –  Google Classroom, це дозволяє змоделювати освітній процес, щоб він не відрізнявся від звичайного заняття і мав відповідну комунікаційну складову. Інтерактивні лекції Бондаренко Л.Г. викладає у вигляді документу Microsoft Word, Microsoft Power Point, відео з YouTube – каналу у Google Сlassroom. На кожному занятті викладач користується 3D атласом з анатомії людини «Аnatomy Learning», який дозволяє повертати моделі на будь-які кути і збільшувати і зменшувати масштаб, видалити структури на поверхні, щоб розкрити анатомічні структури приховані під ними. Особливість цієї програми є: 3D вікторини розташування, щоб перевірити знання.

«Для будь-якого навчання комунікація є невід’ємним складником освітнього процесу», – зазначили викладачі гуманітарних дисциплін Валентина Соснова та Оксана Куцевол. Взаємодія між здобувачами освіти та викладачами під час дистанційного навчання відбувається в межах штучно створеного комунікативного простору (згідно розкладу, з допомогою додатку Google Meet). Про проведення онлайн заняття викладачі заздалегідь повідомляють у Viber або  в Telegram (для цього було створено групи  для кожної групи окремо).  Під час практичних занять відбувається співпраця зі студентами у віртуальних класах завдяки технологіям відеозв’язку (Google Meet). Зворотній зв’язок забезпечується завдяки спілкуванню з викладачем через особисті повідомлення чи в потоці.

З метою перевірки знань студентів викладачі природничо-наукових, загальноосвітніх дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін використовують різні типи тестів за допомогою  Google Форм, на онлайн платформах «Всеосвіта» та «На урок» (у вигляді  тестового контролю, ситуаційних задач), як з обмеженням часу, так і без, із встановленням кількості спроб, можливістю переглядати результати проходження тесту, також створюю декілька варіантів, які відкриваються за випадковим вибором, що знижує ймовірність плагіату.

Окрім тестування, викладачі використовую завдання з інтерактивного ресурсу Learning Apps, на підготовчому та підсумковому етапах заняття.

Велике значення в освітньому процесі відіграє візуалізація та інтерпретація теоретичної та практичної частини заняття, про це розповіла Тетяна Заплавна, викладач зуботехнічних дисциплін,  презентувавши матеріали «Набуття практичних навичок щодо застосування матеріалу для декількох класів одночасно в Google класі при викладанні дисциплін з ортопедичної стоматології».

Наталія Ляшенко, викладач загальноосвітніх дисциплін, зазначила, що має досвід використання  Google Сайту з фізики з 2019 року, на якому розміщує навчальні матеріали, де здобувачі освіти можуть ознайомитись із теоретичним матеріалом з фізики, за деякими темами є практичні завдання та приклади розв’язування задач з фізики, також прикріплено таблиці з формулами за різними розділами з фізики тощо. На заняттях з інформатики розбираємо практичне заняття, на якому навчаємось створювати зі здобувачами освіти сайт на платформі Google. Викладач під час занять з фізики та інформатики для формування максимально ефективного освітнього середовища в організації своєї професійної діяльності використовує сервіси Google як повноцінний навчальний інструмент, намагаючись забезпечити освітній процес якісними електронними засобами навчання, які здобувачі освіти можуть використовувати як під час очних занять, так і під час дистанційних. Викладач поділився досвідом застосування в роботі таких сервісів Google: Google Диск, Google Документи, Google Презентації, Google Таблиці, Google Форми, Google Сайти, Google Клас та Google Meet. Ляшенко Н.Ю. широко застосовує Google Meet на заняттях з фізики та інформатики. Також за допомогою сервісу Google Meet було проведено конференції з інформатики та наукові лекторії з фізики протягом року. Такі заходи значно підвищують інтерес здобувачів освіти до цих дисциплін, створюють умови до саморозвитку, активізують пізнавальну діяльність, формують компетентність щодо пошукової та науково-дослідної роботи.  Зручним є те, що  Google Meet прив’язаний до Google Класу. Здобувачі освіти за розкладом заходять у Google Клас, та переходять у застосунок Google Meet через посилання, яке створено у класі. У Google Meet є можливість спільного використання екрану для надання документів, електронних таблиць або презентацій.

Відбувся обмін досвідом між учасниками зібрання щодо використання сервісу Google Презентації під час освітнього процесу. Доповідачі зазначили, що презентації створюють таким чином, щоб  зацікавити графічними об`єктами: графіками, таблицями, схемами, малюнками та діаграмами. Викладачі розробляють систему підказок, які допоможуть зрозуміти послідовність засвоєння матеріалу студентами; додають різнорівневі завдання, намагаючись зробити матеріал захоплюючим.

Було зазначено, що на сьогодні сервіси  Google невід’ємна частиною сучасної освіти. Вочевидь, дистанційне навчання не є калькою очного навчання в аудиторії і потребує нової структури організації заняття, а також тривалої підготовки матеріалів заняття  до проведення відео зустрічі та розміщення матеріалів у Google Сlassroom. Варто пам’ятати, що жодні сучасні online – технології та модернізовані гаджети ніколи не замінять живого спілкування.

 

Мирного неба!

 

Валентина Соснова, заступник директора з виховної роботи