Об’єднане засідання циклових комісій «Методи підвищення пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання»

04 січня 2024 року викладачами циклових комісій гуманітарних та соціально-економічних дисциплін та зуботехнічних дисциплін було проведено об’єднане засідання циклових комісій «Методи підвищення пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання».

Учасниками обговорено такі питання:

  • методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
  • оптимізація класичних методів навчання в контексті сучасних реалій;
  • використання сучасних програмних і технічних засобів, що робить навчання більш ефективним;
  • використання нових інструментів та методів навчання.

Під час об’єднаного засідання обговорено шляхи підвищення фахової компетентності майбутніх зубних техніків, висвітлено актуальні питання підтримки та допомоги здобувачам освіти в умовах змішаного навчання.

Світлана Чернова, голова циклової комісії зуботехнічних дисциплін, проаналізувала переваги та недоліки змішаного навчання, труднощі, які виникають як у здобувачів освіти, так і у викладачів, охарактеризувала  технології, які найбільш підходять для використання на практичних заняттях при підготовці зубних техніків.

Проблеми поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами дистанційного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо і відео, інтерактивні елементи прозвучали у виступі Валентина Циганка, викладача гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Під час засідання було розглянуто проблемні питання організації освітнього процесу в медичному закладі освіти в умовах змішаного навчання, проаналізовано способи поєднання традиційних технологій з інноваційними.

Про застосування діалогічних методів навчання, форм самостійної роботи студентів, які створюють сприятливі умови для розвитку навчально-пізнавального інтересу, формування мотивів і мотивації навчання ознайомила в своїй доповіді Інна Гальченко, викладач зуботехнічних дисциплін.

Під час обговорення було зазначено, що структура мотивів студента, сформована під час навчання в медичному коледжі, стає стержнем особистості майбутнього медичного  фахівця.

Питання розвитку позитивних навчальних мотивів як невід’ємної складової процесу формування особистості студента прозвучали у виступі Олени Лавецької, голови циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Тетяна Заплавна, методист коледжу, викладач зуботехнічних дисциплін, зазначила, що технології  дистанційного навчання не можуть конкурувати з методами очного навчання, особливо у студентів медичних закладів освіти. Було наголошено на важливості безпосереднього контакту викладача зі студентом у процесі навчання.

Підводячи підсумки роботи об’єднаного засідання, викладачами було зазначено, що раціонально використані методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності під час змішаного навчання студентів-медиків спрямовані на підвищення якості освіти, а використання сучасних програмних  засобів робить навчання більш ефективним.

 

Світлана ЧЕРНОВА, голова циклової комісії зуботехнічних дисциплін