Здобувачі освіти І курсу відділення Стоматологія ортопедична проходили виробничу практику

Під час проходження виробничої практики значна увага приділялась самостійній роботі здобувачів освіти, в ході якої вони вдосконалювали практичні навички виконання маніпуляцій, готували тематичні реферати та проекти.

За ходом практики здійснювався систематичний контроль адміністрацією коледжу, методичними керівниками, загальними та безпосередніми керівниками практики, про що свідчать їхні звіти та відмітки в щоденниках практикантів. Після проходження виробничої практики здобувачі освіти успішно склали диференційований залік з дисциплін ТВНЗП та ТВЗП.