Педагогічний семінар: Формування професійної компетентності у студентів зубних техніків через впровадження інноваційних технологій навчання

З метою підвищення рівня інформованості викладачів про формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання, організацію самостійної роботи студентів як складову професійної підготовки майбутніх зубних техніків,  про компетентності та результати навчання майбутнього фахівця  20 травня в коледжі відбувся педагогічний семінар на тему «Формування професійної компетентності у студентів-зубних техніків через впровадження інноваційних технологій навчання».

Виступи підготували викладачі відділення Стоматологія ортопедична:

  1. Формування професійної компетентності у студентів через впровадження інноваційних технологій навчання» (Викладач Братусь Є.П.)
  2. Організація самостійної роботи студентів як складова професійної підготовки майбутніх зубних техніків  (Викладач Бєлянінова Н.Є.)
  3. Компетентності та результати навчання майбутнього фахівця (Викладач Томаш Ю.А.)

Захід був організований методистом коледжу О.Ю. Майстренко за підтримки завідуючої відділення Стоматологія ортопедична  А.П. Зюкіної

У ході роботи  всі присутні дійшли  висновку, що тільки взаєморозуміння та тісна співпраця викладача і студента сприятимуть  створенню умов для самореалізації, самовизначення особи студента, розкриттю його творчого потенціалу, формуванню ціннісних орієнтацій і етичних якостей з подальшою їх актуалізацією в професійній діяльності.