Швидкість, що випереджає час біди

Починаємо новий навчальний рік у згуртованій команді медичних закладів освіти України. Складні завдання потребують значних зусиль та швидкого реагування, особливо в скрутні часи, які переживаємо. Тому оперативно вирішуємо першочергові завдання:

  1. Створили безпечний освітній простір для здобувачів освіти і викладачів.
  2. Використовуємо найпродуктивніші інструменти освітніх технологій та різноманітні форми навчання. Педагоги мають інформаційні та медійні компетентності. Застосовуємо електронні засоби навчання: електронні підручники, посібники, презентації лекцій; класруми та власні сайти з дисциплін; онлайн-курси, конференції, тренінги, майстер-класи. Аудиторії оснащенні інтерактивними дошками, комп’ютерною технікою, відеоапаратурою. Організували роботу бібліотеки в умовах змішаної та дистанційної освіти.
  3. Посилили акценти на практичній частині оволодіння фаховими навичками, наблизивши їх до потреб воєнного стану. Застосовуємо потужну симуляційну базу, залучаємо досвідчених тренерів екстреної медичної допомоги та лікарів-практиків. Плідно співпрацюємо з базами закладів охорони здоров’я міста та області для проходження практики та надання волонтерської допомоги. Залучили стейкхолдерів освітнього процесу до активної участі у діалозі «потреби сучасної медицини», враховуючи їх думки та відгуки громадськості міста.
  4. Максимально оптимізували фахове навчання шляхом створення нових тренажерних кабінетів внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, основ медсестринства, дисциплін терапевтичного та хірургічного профілю. До прикладу, здобувачі освіти  опановують медичне сортування постраждалих, відпрацьовують практичні навички при базовій серцево-легеневій реанімації та алгоритми дій при: краш-синдромі; травматичному шоці; черепно-мозковій травмі; переломах кінцівок, травмах хребта, тазу та грудної клітини; зупинці артеріальних та венозних кровотеч; термотравмах; серцевому нападі; панічній атаці та інших ситуаціях. Завдяки мультимедійним технологіям створили єдине інформаційно-освітнє середовище для здобувачів освіти в різних куточках України та закордоном.
  5. Зміцнюємо співпрацю з науковцями, фахівцями медицини, випускниками коледжу із залученням їх до наукової та педагогічної діяльності; з колегами закладів вищої освіти області та України. Розвиваємо напрацьовані можливості у міжнародній інтеграції. Продовжуємо науково-дослідну роботу в студентських гуртках, залучаємо здобувачів освіти до творчих конкурсів, конференцій, волонтерської роботи, студентського самоврядування.
  6. Тримаємо стабільний курс на якість та ефективність навчання. Застосовуємо кращий досвід наших колег-викладачів; стверджуємо на практиці вдалі педагогічні наробки; маємо орієнтири на студентоцентроване навчання та індивідуальну траєкторію розвитку майбутнього фахівця.

Сподіваємося, що самостійна робота-онлайн стане дієвою у формуванні професійної готовності. Такі трансформаційні процеси підготовки сучасного медичного працівника дають нам впевненість у важливості спільної роботи та відповідальності перед суспільством. Ми пишаємося випускниками коледжу, що допомагають на всіх «фронтах» нашої України: від дитячої лікарні та пологового будинку до польового шпиталю. Ми віримо, що такий підхід до навчання, сприятиме здобувачам освіти отримати міцні знання; допоможе ефективно опанувати навички; виховає командну роботу та швидке прийняття зважених рішень; сформує непереборну впевненість у власні сили та наше успішне майбутнє.

Директор Тетяна Тимченко