Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора групи закладів фахової передвищої освіти

Куратори Кам’янського фахового медичного коледжу 16 лютого 2022 р взяли участь у  роботі практичного семінару  «Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності куратора групи ЗФПО». Практичний семінар відбувся онлайн на базі Науково-методичного центру ВФПО  за участю членів Ради з виховної, спортивно-масової роботи та студентських справ, заступників директорів з виховної роботи, кураторів груп.

Під час практичного семінару учасники мали можливість ознайомитися із такими аспектам педагогічної майстерності куратора: робота куратора із студентами-представниками покоління Z та «Альфа»; профілактика адиктивної поведінки;  педагогічна культура кураторів груп; формування згуртованого колективу; проведення тимбілдингових заходів; розв’язання конфліктів у студентській групі (практичні кейси); використання інформаційних ресурсів у виховній діяльності куратора.

В ході роботи семінару було зазначено, що  в основу правильного підходу до проблеми виховання та організації виховного процесу покладено комплексне планування виховної роботи через реалізацію системи конкретних завдань і накреслення шляхів вирішення проблем виховання молоді. Робота куратора спрямована на формування національної свідомості, розуміння у здобувачів освіти сутності соціально-економічних процесів, закономірностей функціонування громадянських цінностей, розвитку індивідуальних якостей особистості, а також на формування вміння вирішувати складні проблеми повсякденного життя, професійної діяльності

Куратори Кам’янського фахового медичного коледжу підвищують педагогічну майстерність, беручи участь у семінарах, вебінарах, майстер-класах, які сприяють вихованню патріотизму, національної свідомості, гуманізму студентської молоді, відповідального ставлення особистості до свого життя.

Олена ЛАВЕЦЬКА, голова циклової комісії кураторів груп