ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Перелік спеціальностей для вступу (9 кл.)

Освітньо-професійна програма (спеціалізація) Кваліфікація Термін навчання Вартість навчання 2020р.
(за 1 навчальний семестр)
Сестринська справа Сестра медична 3 роки 10 місяців 7 700 грн.
Лікувальна справа Фельдшер 3 роки 10 місяців 7 800 грн.
Стоматологія ортопедична Зубний технік 2 роки 10 місяців 8 100 грн.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ЗАЯВИ ПОДАЮТЬ ТІЛЬКИ  В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ

  1. Документ, що посвідчує особу (2 копії).
  2. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (2 копії).
  3. Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (2 копії).
  4. Атестат про базову загальну середню освіту та додаток до нього (1 копії).
  5. Ідентифікаційний код (2 копії).
  6. 6 фотокарток розміром 3х4 см.
  7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами.

Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ !!!

Увага з 14 років паспорт ОБОВ’ЯЗКОВИЙ!!!

ІСПИТИ (КОНКУРСНИЙ ВІДБІР)

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійні програми Назва предметів та творчих конкурсів
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство Лікувальна справа – українська мова;
– біологія
Сестринська справа
221 Стоматологія Стоматологія ортопедична – українська мова;
– творчий конкурс (різьблення);

ПІДРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ  ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

КБ = ПІ + П2 + А + ОУ

КБ – Конкурсний бал.

ПІ – оцінка вступного іспиту з першого предмета (від 100 до 200).

П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета (від 100 до 200).

А – середній бал документа про базову загальну середню освіту (від 100 до 200).

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Кам’янського медичного коледжу для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів .