РУХАЄМОСЯ ВПЕРЕД! – наукові публікації

Ми не втомилися, а продовжуємо об’єднуватися, обмінюватися досвідом і думками, забезпечувати безперервність наукової діяльності та разом іти вперед.

Тетяна Тимченко, директор коледжу наголошує: «Справи унікальних особистостей мотивують студентську молодь рухатися вперед і досягати омріяних вершин». «Нове молоде покоління, яке має в собі сплав міцних знань, зрілого досвіду від своїх Вчителів та нестримну енергію свободи, забезпечить щасливе майбутнє незалежної України». Євгенія Василенко, кандидат медичних наук, гарант освітньо-професійної програми стверджує: «Хочеш виховати та навчити духовну, успішну особистість? Спочатку виховай таку особистість у собі» (Тимченко Т.М., Василенко Є.П., Клименкова С.В. Особистість викладача-науковця – важлива складова успіху здобувачів освіти. Фахова передвища освіта, № 4, 2023, с. 13-16)

Валентина Соснова, заступник директора з виховної роботи, Іван Кушнір, голова ради студентського співуправління, член відділу науково-дослідної роботи та Юлія Пітченко, заступник голови ради, секретар ради, член інформаційно-технічного сектору визначають, що «особистісне зростання та соціалізація здобувачів освіти успішно відбувається завдяки діяльності студентського самоврядування коледжу» (Соснова В.А., Кушнір І., Пітченко Ю. Формування професійної спроможності через участь студентського самоврядування в суспільному житті. Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 січня 2023 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023, с.161-166).

Оксана Куцевол, завідувач відділення, викладач української мови та літератури, Олена Лавецька та Світлана Харченко, викладачі історії України впевнені, що «різноманітна позааудиторна робота в коледжі є ефективним важелем впливу на єднання молоді, сприйняття нею світу та формування особистості, яка має гордість за приналежність до української нації» (Куцевол О.П., Лавецька О.В., Харченко С.Є. Формування української ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі.  Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 січня 2023 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2023, с. 90-96).

Вітаємо колег з черговими публікаціями

Світлана Клименкова,

керівник відділу науково-дослідної роботи студентів