Науковий напрямок – профілактична стоматологія

Здобувачі освіти науково-дослідного гуртка стоматології дослідили та проаналізували використання засобів та предметів особистої гігієни ротової порожнини серед підлітків.

Гуртківці провели:

  • анонімне анкетування респондентів під керівництвом наукового консультанта Лагуна Анатолія Івановича, кандидата медичних наук, викладача стоматологічних захворювань та профілактичної медицини;
  • на практиці в стоматологічній клініці ознайомилися з клінічним обстеженням пацієнтів на стоматологічні захворювання під керівництвом практичного консультанта Максудова Яшара Ісбат огли, директора стоматологічної клініки ТОВ «Ефект» м. Дніпро, лікаря-стоматолога, Заслуженого лікаря України, Відмінника охорони здоров’я;
  • клініко-інструментальними методами провели обстеження тканин ротової порожнини у студентів під наглядом керівника гуртка Балабас Валентини Григорівни, викладача зуботехнічних дисциплін, стоматолога-хірурга вищої кваліфікаційної категорії.

Аналіз анкетування засвідчив низький рівень обізнаності серед підлітків щодо застосування ними різних предметів і засобів гігієни порожнини рота. Результати обстеження стану тканин ротової порожнини засвідчили про те, що у підлітків, які палять, спостерігаються патологічні процеси тканин порожнини рота.

Гуртківці розробили лікувально-профілактичні рекомендації для молоді з урахуванням гігієнічного стану порожнини рота для різних гендерних груп та  створили буклети з правилами використання засобів та предметів особистої гігієни ротової порожнини рота.

Набуті знання та вміння майбутні фахівці зможуть використати у своїй подальшій практичній діяльності, в роботі закладів охорони здоров’я стоматологічного спрямування.

Результати науково-дослідної роботи опубліковані у збірнику матеріалів:

Танцюра А.Д., Лагун А.І., Максудов Я.І. Балабас В.Г. Аналіз використання засобів та предметів особистої гігієни порожнини рота серед підлітків, що палять.  Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Україна, 7-8 лютого 2023 р.) / редкол.: Р.О. Сабадишин та ін. – Рівне КЗВО «Рівненська медична академія», 2023, с. 114-119

Вітаємо авторів статті з черговою публікацією!

Світлана Клименкова

керівник відділу науково-дослідної роботи студентів