Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ ZOOM ТА MOODLE»

Викладачі Бондаренко Л.Г., Краснолицька Л.М. пройшли міжнародне стажування (вебінар) для викладачів. Організатор заходу є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, навчання проходило з 26.07.2021 по 02.08.2021 р. Учасники вебінару набули нових навичок комунікації та ознайомилися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання у дистанційному навчанні можливостей платформ Zoom.us. та Moodle.

Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна щоденно використовувати в дистанційній освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи зі студентами, використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

ПРОГРАМА ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМ ZOOM ТА MOODLE