Сесія студентського співуправління: огляд досягнень та перспективи

Проведено заключне засідання Ради студентського співуправління. Обговорено звіти за секторами щодо виконаної роботи.

Перелистано найцікавіші сторінки студентського життя за навчальний рік.

Обрано новий склад Ради студентського співуправління. Узгоджено плани наступних дій щодо згуртування студентського колективу, створення безпечного освітнього середовища, формування стосунків на основі взаєморозуміння та підтримки; розширюємо зв’язки з громадськістю.

Вероніка ДЕРЯБІНА, голова ради студентського співуправління