ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА

Викладачі циклової комісії терапії та хірургії працюють над реалізацією проблеми “Розвиток системи навчання і підвищення кваліфікації викладачів – невід’ємна частина підвищення якості сучасної медичної освіти”.

Підвищення кваліфікації відбувається на ФПК Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця м. Київ, у Харківській медичній академії післядипломної освіти, в ДЗ “Дніпровська медична академія”.

Щорічно члени циклової комісії відвідують Всеукраїнські, Міжнародні науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, тренінг-програми (м. Дніпро).

Викладачі Ігнатенко Т.Ф., Маглиш Л.Б. брали участь в онлайн-конференції “Актуальні питання акушерства і гінекології”. Ігнатенко Т.Ф. виступала з доповіддю на конференції з питань метаболічного синдрому, безпліддя, остеопорозу (м. Київ). Маглиш Л.Б взяла участь у роботі семінару «Пологи та майбутнє людства у світі нових наукових відкриттів»(м.Дніпро). Миршавка Л.І. – член асоціації лікарів-інтернистів України, щорічно брала участь в роботі конференції лікарів та провідних вчених (м. Київ). Каліон Г.В. – член Асоціації анестезіологів Дніпропетровської області, брала участь у всеукраїнській, міжнародній, міжрегіональній науково-практичних конференцій з актуальних питань анестезіології та інтенсивної терапії у роботі VІІ Національного конгресу анестезіологів України. Якубович Н.О. представила доповідь на міжнародну науково-практичну конференцію “Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи (Уманьський державний педагогічний університет. Якубович Н.О., Миршавка Л.І. підготували доповідь на Львівський науковий форум міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки та освіти”. Миршавка Л.І., Якубович Н.О., Маглиш Л.Б. підготували статтю для друку у журналі “Актуальні наукові дослідження у сучасному світі” (м. Переяслав). Викладачі Якубович Н.О., Найда В.М., Шитикова Т.В., Миршавка Л.І. регулярно беруть участь у науково-практичних конференціях, конгресах, тренінг-програмах “Людина та ліки” – Дніпро.

У 2019 – 2020 навчальному році усі викладачі методичної комісії терапії та хірургії пройшли онлайн-курс “Академічна доброчесність в університеті”, взяли участь у вебінарі “Організація дистанційного навчання за допомогою Google Класу”, в онлайн Тренінг-програмі “Мистецтво лкування: післядипломний курс професійного вдосконалення” (м. Суми).

Усі викладачі циклової комісії є членами обласних методичних об’єднань. На базі Кам’янського медичного коледжу щорічно проводяться засідання ОМО, активну участь у підготовці і проведенні яких беруть Якубович Н.О., Шитикова Т.В., Вишневський В.О. Миршавка Л.І., Сушко С.М. На засіданнях вивчається досвід роботи колег Кам’янського медичного коледжу та інших медичних закладів вищої освіти області, розглядалися питання: “Використання активних методів навчання при викладанні клінічних дисциплін”, “Вдосконалення форм і методів самостійної роботи студентів”, “Можливості використання технології міждисциплінарної інтеграції при викладанні клінічних дисциплін”, “Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей студентів методами пошуково-дослідної та волонтерської діяльності”.

Методичні, педагогічні, питання підвищення професійного рівня розглядаються на засіданнях циклової комісії, сумісних засіданнях з іншими цикловими комісіями. На базі тренінгового центру обласної лікарні ім. Мечсникова викладачі клінічних дисциплін ознайомилися з обладнанням, програмою навчання. Бригада МЧС провела у коледжі майстер-клас для викладачів та студентів з надання невідкладної допомоги.

Підвищення професійної компетенції викладачів сприяє проведення в коледжі днів науки за участю провідних вчених та представників закладів охорони здоров’я, на яких розглядаються актуальні питання медичної науки та практики.