ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА-МЕДИКА

Навчання у закладі вищої освіти – важливий період життєдіяльності молодої людини, який потребує соціально-психологічної адаптації. Тому одним з провідних завдань педагога є пошук шляхів допомоги студенту у пристосуванні до нових умов соціального довкілля як на період навчання, так і у подальшій професійній діяльності. Інтерактивні форми навчання, різноманітні форми поза аудиторної роботи захоплюють студентів, стають для них проектуванням життєвих, професійних ситуацій, розвивають соціально-комунікативні навички.

Викладачі клінічних дисциплін вивчали досвід роботи голови циклової комісії терапії та хірургії Якубович Н.О. “Відпрацювання навичок спілкування з пацієнтами та членами їх родини на практичних заняттях в кабінетах доклінічної практики та відділеннях терапевтичного профілю ЛПЗ”, який кожен викладач застосовує відповідно специфіки своєї дисципліни. Ігнатенко Т.Ф. застосовує підготовку студентами індивідуальних бесід з урахуванням особливості медичної етики в акушерстві і гінекології, лекційні викладки з питань ятрогенного фактору ризику у роботі медичних працівників, практичні приклади взаємовідносин акушерок з пацієнтками при взятті на облік вагітних у жіночій консультації. Каліон Г.В. наділяє увагу особливостям взаємодії медичних працівників з хворими у відділенні інтенсивної терапії та їх ролі у створенні сприятливого психологічного клімату, надії на одужання. Найда В.М. допомагає студентам у наробці навичок спілкування з пацієнтами похилого віку, з фізичними недоліками, з пацієнтами, які виявляють агресію, з асоціальним контингентом. Навичкам  спілкування  фельдшера  з пацієнтом приділяють увагу викладачі Миршавка Л.І., Вишневський В.О., Сушко С.М. Кікоть Ю.Г. проводить анкетування, учбові тренінги з питань міжособистісних взаємовідносин медичного працівника з пацієнтом, родичами тяжкохворого. Викладачі дисциплін хірургічного профілю проводять групові тренінги з надання допомоги при невідкладних станах, надзвичайних ситуаціях з приближенням до реальних умов.

Для Кам’янського медичного коледжу традиційною стала співпраця з закладами охорони здоров’я. На базі коледжу проводяться науково-практичні міждисциплінарні конференції, зустрічі з працівниками охорони здоров’я. Студенти залучаються до санітарно-освітньої роботи з населенням.

Співпраця з навчальними закладами міста здійснюються у напрямку пропаганди здорового способу життя, навчання заходам домедичної допомоги при невідкладних станах. У кабінетах доклінічної практики, на днях абітурієнта студенти проводять зустрічі із учнями загальноосвітніх шкіл, бесіди, майстер-класи з виконання практичних навичок. Цю роботу організують викладачі Сушко С.М., Єгорова К.І., Брилевич О.А., Вишневський В.О., Кікоть Ю.Г.

Активну участь беруть студенти коледжу у проведенні навчально-виховних заходів, дебатів, круглих столів, засідань гуртків, у проведенні міжвузівських студентських конференцій, засідань обласного методичного об’єднання викладачів, на яких виступають з доповідями, демонструють приклади взаємодії з пацієнтами у формі ділової гри (організатори викладачі Шитикова Т.В., Якубович Н.О., Миршавка Л.І.). Шитикова Т.В. організувала проведення засідання студентського гуртка “Альтерація” за темою “Профілактика серцево-судинних захворювань” з демонстрацією студентами навичок спілкування. Шитикова Т.В. декілька років поспіль організує проведення міжвузівських студентських науково-практичних конференцій. У 2019 році в конференції “Діалог молодих дослідників” взяли участь студенти Кам’янського медичного коледжу, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Українського державного хіміко-технологічного університету (викладачі Шитикова Т.В., Вишневський В.О., Якубович Н.О., Брилевич О.А.).

Під керівництвом Єгорової К.І. щорічно в рамках обласного тижневика планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я нації студенти проводять анкетування школярів, майстер-класи з природних методів планування сім’ї, флешмоб “Ми за життя”, демонстрацію фільмів з планування вагітності, виховний захід “Чисте кохання” з профілактики венеричних захворювань.

Формуванню професійних та соціальних компетентностей сприяє участь студентів у науково-дослідній роботі. У 2019 – 2020 навчальному році до гурткової роботи залучилися здобувачі вищої освіти.

У рамках обласної методичної ради “Формування соціальної компетентності студентів під час навчання в Кам’янському медичному коледжі” студенти підготували відкрите сумісне засідання гуртків з нервових і психічних хвороб “Нейрон” (керівник Рудзік Л.Б.) та з внутрішньої медицини “Серденько” (керівник Якубович Н.О.) за темою “Досягаю. Відповідаю. Підходжу”. Серед розглянутих  питань: соціально-психологічний портрет студента медичного коледжу, комунікативність і культура спілкування, соціальна, громадська активність студентів, закладання фахових знань психологічної саморегуляції, адекватного сприйняття реалій сьогодення, віри у власні сили.

Участь студентів в соціальних заходах (урочистості, концерти, зустрічі) викликає емоційні реакції, роблять внесок у формуванні особистості, розвиває комунікативні здібності.

Навчально-виховна робота викладачів Кам’янського медичного коледжу сприяє формуванню здібності людини відбутися на рівні адекватному його претензіям на високе положення у суспільстві.